PROGRAM NACIONALNIH JAVNIH DEL – POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE

Program Nacionalnih javnih del – Pomoč pri izvajanju programov za mlade za MC-je, članice Mreže MaMa.

Vključenih je bilo 23 iskalcev zaposlitve v program v Območnih službah ZRSZ – Celje, Ljubljana, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje.
Izvajanje programa javnega dela Pomoč pri izvajanju programov za mlade, omogoča zaposlitev 23 oseb v mladinskih centrih na območju Območne službe Celje, Območne službe Kranj, Območne službe Ljubljana, Območne službe Novo mesto, Območne službe Velenje, Območne službe Sevnica in Območne službe Ptuj, za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

Leto izvajanja projekta & skupno trajanje v mesecih: 2011; 12 mesecev

Partnerji v projektu: mladinski centri, ki so izvajali javna dela

Reference: Zaposlitev 23 oseb preko APZ.

Vodja projekta: Uroš Skrinar

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa