Projekt: “BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE”

Projekt “BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE” je projekt investiranja v osebni in socialni kapital mladih, ki ga izvaja Društvo Mladinski Ceh ter katerega del je tudi Mreža MaMa. Projekt celostno obravnava mladega posameznika z namenom uspešnega vključevanja na trg dela, ob enem pa jih spodbuja, da s pridobljenimi kompetencami postanejo sodobni aktivni državljani, ter si s tem večajo zaposlitvene možnosti na trgu dela in tako puščajo za seboj pozitiven družbeni odtis.

Projekt je namenjen vsem brezposelnim mladim med 15. in 29. letom starosti, ki želijo pridobiti kompetence s področja podjetništva in/ali vsa potrebna znanja za izboljšanje svojega položaja na trgu dela. Tekom projekta bomo izvedli 6 usposabljanj Zaposlitveni kamp in 4 usposabljanja Podjetniški začetek. Poleg usposabljanj namenjenih brezposelnim mladim pa projekt obsega tudi, izvedbo seminarjev namenjenih mladinskim voditeljem, izdelavo spletne strani, digitalne knjižnice gradiv in tematskih priročnikov, ki so namenjeni vsem brezposelnim mladim med 15. in 29. letom starosti. Tekom projekta, pa bomo brezposelnim mladim, nudili tudi mentorstvo v obliki mentorskih ur. Po zaključku usposabljanj, bomo izvedli še zaključno konferenco z namenom predstavitve rezultatov in informiranja širše javnosti.

Splošni cilji projekta BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE so:
Vzpostaviti inovativen projekt, ki bo v mlade investiral znanja, veščine in kompetence za povečanje njihove zaposljivosti in zaposlenosti. Krepiti kompetence mladih na področju zaposlovanja in podjetništva s specifičnimi temami kot so: pomen komunikacije, družbena odgovornost posameznika, mladinsko delo, prepozznavanje in beleženje kompetenc, moj vstop na trg dela; ter podjetništvo, družbena odgovornost in trajnostni razvoj, vodjiteljske kompetence, tehnologija. Okrepiti sodelovanje s konzorcijskimi partnerji, ostalimi partnerskimi organizacijami in krajevnimi enotami. Spodbuditi mlade, da aktivno naslavljajo in sodelujejo pri reševanju odstoječih družbenih problemov (zaposlovanja mladih). Razvoj in vzpostavitev akijskih skupin preko katerih mladi postajajo aktivni državljani in snujejo družbene rešitve.

Projekt izvajamo v šestih statističnih regijah po Sloveniji. Obdobje izvajanja projekta pa je od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa