Projekt MEDUSA – Prepoznavanje in odziv na spletno nasilje

Projekt MEDUSA – Prepoznavanje in odziv na spletno nasilje

Mreža MaMa kot partnerska organizacija sodeluje v projektu, poimenovanem MEDUSA, ki se osredotoča na opolnomočenje mladih in mladinskih delavcev za prepoznavanje in odziv na spletno nasilje s preseganjem spolnih stereotipov. Projekt se osredotoča na hitro odziva v situacijah, v katerih se znajdejo mladi na spletu in so žrtve spletnega nasilja na podlagi spolnih stereotipov.

Mreža MaMa je sodelovanje v projektu prepoznala zaradi razširjenosti uporabe interneta v zadnjih desetletjih, ki se je času epidemije še poglobila. Zaznavamo povečano uporabo spletnih kanalov in druženja na njih ter uveljavljanje spleta kot javnega prostora, v katerem so manj varne predvsem ženske in dekleta. Poleg tega smo s strani nekaterih članic zaznali potrebo po tem, da na tem področju potrebujejo podporo, saj se mladinski delavci vse bolj soočajo s spletnim nasiljem mladih.

Na spletu se reproducirajo vzorci ohranjanja neenakosti med spoli in s tem (normaliziranja) nasilja nad ženskami tudi v vzporedni, virtualni resničnosti. To pomeni, da bo potrebno, če želimo problematiko nasloviti na primeren način in razmeroma pravočasno, nasilje na spletu obravnavati predvsem skozi prizmo spola, z velikim poudarkom na ozaveščanju in izobraževanju mladih, ki so največji uporabniki spleta. Projektne aktivnosti projekta MEDUSA bodo z izdelanimi rezultati projekta prispevale k izgradnji in implementaciji celostnega pristopa za preprečevanje in ukrepanje na podlagi informacij in dokazov glede spletnega nasilja in nadlegovanja na podlagi spola med mladimi.

Mreža MaMa v projektu sodeluje zaradi prepoznavanja potreb po okrepitvi mladinskih delavcev na tem področju. S tem namenom bomo v okviru projekta skupaj s partnerji oblikovali in izvedli metodologijo za usposabljanja mladinskih delavcev, sklop interaktivnih delavnic za mlade s poletno šolo ter izdelali večjezično interaktivno spletišče (platformo), za ozaveščanje o spletnem medvrstniškem nasilju.

Prvi koraki dvoletnega mednarodnega projekta se že odvijajo. Mednarodni projektni partnerji so na uvodnem sestanku v aprilu začeli delo na projektu. V uvodu je bilo strokovno predavanje dr. Ajde Petek iz Fakultete za družbene vede, ki je predstavila raziskavo, opravljeno v okviru projekta, Odklikni. Predavanje je partnerje seznanilo z najpogostejšimi pojmi spletnega nasilja na podlagi spola (seksting, spolno ustrahovanje, neželena seksualizacija). Med njimi je najpogostejše širjenje lažnih govoric, prejemanje sporočil z neprimerno vsebino in žaljivi komentarji na podlagi videza. Vsebinsko bogato predavanje je predstavljalo odlično izhodišče za strokovno delo mednarodnih partnerjev.

V drugem delu srečanja so partnerji preučili zahteve vsebinskega in finančnega poročanja o projektu ter pregledali aktualne aktivnosti na projektu.

Nosilec projekta: Inštitut za proučevanje enakosti spolov

Projektni partnerji: Mreža mladih Hrvatske, Mladinska mreža MaMa, CESIE

  • Metodologijo za izvedbo usposabljanja za mladinske delavce, za naslavljanje izzivov mladih, ki se soočajo s spletnim nasiljem na podlagi spola. Metodologija bo mladinske delavce opolnomočila pri kakovostnem izvajanju mladinskega dela, usmerjenega na ozaveščanje, preprečevanje in naslavljanje izzivov na tem področju.
  • Sklop interaktivnih delavnic za mlade in poletno šolo za mlade, ki bo temeljila na interakciji in sodobnih metodah kakovostnega mladinskega dela in bo namenjena opolnomočenju mladih pri spopadanju s spletnim nasiljem na podlagi spola. Pripravljene delavnice bomo zbrali v katalog vsebin in ga digitalizirali v okviru zadnjega projektnega rezultata.
  • Večjezično interaktivna platforma, namenjena ozaveščanju in razbijanju mitov o povezavi med spletnim nasiljem in spolnimi stereotipi, ki bo vsebovala po meri izdelane spletne igre, spletne kvize, animirane videoposnetke in ključne statistične podatke o tematiki. Platforma bo prav tako vsebovala po meri izdelan modul MOOC, ki bo združeval razvite vsebine za mladinske delavce in mlade.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa