MLADIM

Mreža MaMa je v letošnjem letu s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada.

V projektno idejo smo vključili 18 mladinskih centrov po Sloveniji;njihovi mladinski delavci bodo pri projektu sodelovali kot trenerji in razvijalci metod posameznih modulov in s tem pridobili dodatne kompetence.Dodatno se bo preko mladinskih centrov vključilo še 360 mladih brezposelnih, starih med 15 in 29 let. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32na novo usposobljenih mladinskih delavcev/ informatorjev. Mreža MaMa je pri pripravi načrta usposabljanj in drugih aktivnosti, upoštevala realno stanje na trgu dela mladih in tako jasno izpostavlja namero po vključitvi tako mladih z manj priložnostmi, kot vseh ostalih podskupin.

#32zaposlitev

Skupaj gradimo mladinski sektor…

Mladinski centri v Sloveniji trpijo zaradi kadrovske podhranjenosti, saj v slovenskem prostoru trenutno ne obstaja nikakršen model usposabljanj za mladinske delavce. Krepitev mladinskega sektorja poteka skozi zaposlovanje mladinskih delavcev oziroma mladih informatorjev v mladinskih centrih ter krepitvijo aktivnega državljanstva mladih.

…saj krepimo mladinske centre!

Tekom izvajanja projekta bodo mladinski centri opolnomočeni in kadrovsko ter vsebinsko močnejši, saj bodo le ti aktivno vključeni v izvajanje ter uporabo rezultatov projekta. Inovativne ter inventivne metode novih modulov usposabljanj (ki bodo temeljile na metodah neformalnega učenja) bodo v mladinske centre vnesle dodatno oporo, kvaliteto dela ter prepoznavnost sektorja na lokalnih, regionalnih ter na nacionalni ravni. Preko aktivnosti, ki jih bo Mreža MaMa izvajala na terenu bodo mladinski centri opolnomočeni, hkrati pa bodo pridobili in uporabljali nova orodja pri delu z mladimi.

V okviru projekta MLADIM se bo ustvarilo učna gradiva za usposabljanja mladinskih delavcev in s tem trajnostni in vzdržen model zaposlitvenih kompetenc. Tako se bo okrepilo in opolnomočilo mladinske centre in s tem dvignilo kvaliteto dela mladinskega sektorja.

#cikelUsposabljanj

Sistem usposabljanj za aktivno državljanstvo in večanje kompetenc mladih bo sestavljen iz 10  modulov, vsak pa bo izveden vsaj šestkrat. Moduli bodo temeljili na metodah neformalnega učenja, tematike, ki bodo pokrite pa so:

       osnove mladinskega dela

        vrednotenje mladinskega dela

         evalvacija mladinskega dela

        projektni menedžment

     mednarodno mladinsko delo

          odnosi z javnostmi in komuniciranje

          medvrstniško informiranje mladih

          mladinski delavec kot mentor in inštruktor

          vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje

          socialne veščine med mladimi

***Za vsak modul usposabljanja bo izdelan drugačen delovni zvezek.***

Projekt se bo odvijal od oktobra 2016 do septembra 2018. Kratek kronološki pregled:

– leto 2016: informiranje o projektu, predstavitvena akcija projekta, vključitev kadra in konkretizacija komunikacijskih kanalov

– leto 2017: usposabljanja, osveščanje in informiranje interne in eksterne javnosti in drugih deležnikov o projektu, aktivnostih in kazalnikih učinkov

– leto 2018: rezultati, učinki, evalvacije, publikacije, aplikacije, spremljanje rezultatov

Sodelujoče članice Mreže MaMa: Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik, Javni zavod Center za mlade Domžale,Društvo Študentski kulturni center Ljubljana, Zavod O, zavod škofjeloške mladine (Škofja Loka), Zavod za šport Ajdovščina (NOE) Mladinski center in hotel Ajdovščina, Zveza društev Mladinski center Idrija, Center mladih Koper,Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana – enota Mladinski center Podlaga, Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, Mladinski center Prlekije, LokalPatriot Mladinski klub (Novo mesto), Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Javni zavod za kulturo, mladino in šport, enota Mladinski center Litija,Mladinski center Zagorje ob Savi, Mladinski center Hrastnik, Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, Mladinski center Dravinjske doline, zavod za razvoj kreativnosti, inovativnosti in socialnega podjetništva Slovenske Konjice, so.p., Društvo Študentski, mladinski in otroški center Laško

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa