Projekt SMART Youth center

SMART Youth Center je 24-mesečno strateško partnerstvo, ki vključuje 7 partnerjev iz 6 različnih evropskih držav iz sektorja razvoja mladih in digitalnih dejavnosti. 

Cilj projekta je podpreti in opolnomočiti mladinske delavce, razviti digitalne veščine udeležencev ter oblikovati in izvajati digitalne mladinske aktivnosti, ki bodo vodile k strokovnemu razvoju udeležencev, hkrati pa jih je mogoče uporabiti v kateri koli drugi obliki izobraževanja in usposabljanja. ki je digitalno implementiran.

Projekt je namenjen razvoju digitalnih kompetenc in veščin mladinskih delavcev, zagotavljanju vključevanja učnih priložnosti, razvoju veščin e-učenja, mešanega učenja in učenja na daljavo, razvoju digitalnih pedagoških veščin mladinskih delavcev in jih opolnomočiti za zagotavljanje visokokakovostnega digitalnega, neformalnega vključujočega izobraževanja. 

Sodelujoči v tem procesu bodo mladinski delavci z željo razvijanja digitalnih veščin na področju mladinskega digitalnega dela. 

Pričakovani rezultati projekta so opolnomočenje in izobraževanje mladinskih delavcev, da bodo:

  • sposobni razumeti, kako digitalizacija oblikuje družbe, vključno z njenim vplivom na izobraževanje in mladinski sektor nasploh.
  • upoštevali »digitalno kulturo« mladih, 
  • spodbujali bolj prilagodljivo kulturo pri sprejemanju digitalnih orodij v izobraževanju, 
  • oblikovali dejavnosti DYW v skladu s potrebami in upi mladih ter spodbujati sodelovanje mladih v vseh fazah DYW.

To bo doseženo z razvojem niza projektnih rezultatov, ki se osredotočajo na razvoj MOOC tečajev in njihovo udeležbo udeležencev na različnih vidikih in orodjih digitalnega mladinskega dela in digitalnega usposabljanja, ustvarjanje okolja VR za izvajanje aktivnosti, ki so namenjene mladi, pilotno izvajanje mladinskih aktivnosti s strani samih udeležencev in končno oblikovanje zbirke z orodji, metodam in aplikacijam, uporabnimi na področju digitalnega izobraževanja in usposabljanja na področju DYW. 

SMART YC bo dosegel trojni učinkek:

  • ustvarjanje priložnosti za organizacije, trenerje in mladinske delavce za inovacije,
  • povečal uporabo odprtih izobraževalnih virov in zagotoviti, da so izobraževalna gradiva, izdelana z evropskim ali javnim financiranjem, brezplačna, odprta in na voljo vsem za uporabo ali ponovno uporabo.
  • izboljšal infrastrukturo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) in povezljivost v mladinskih centrih.  

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa