Prostovoljni skupini uspešno kandidirali na natečaju za informiranje

V mesecu aprilu smo v okviru Mreže NVO mladinskega dela v sodelovanju z Društvom ŠKUC in Ljubljansko mrežo info točk – L’MIT, ob evropskem dnevu mladinskega informiranja za mlade in mladinske organizacije izvedli natečaj za najboljši prispevek o informiranju za mlade »Informiranje mladih: Kako do boljše informacije?«. Med prispelimi prijavami smo nagradili  dve skupini, ki sta oddali prispevek o informiranju mladih in sicer:

–      prispevek v katerem mlade prostovoljke opisujejo primer dobre prakse, ki ga izvajajo prostovoljci skupine Stopinje mesta MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže;

–      prispevek prostovoljcev iz Zavoda MISSS z naslovom HOČEM  K.U.L.I. ! (kvalitetne, uporabne, legitimne informacije).

Prispevka si lahko preberete tudi v priponki.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa