Prva izvedba okoljske delavnice

V Mladinskem centru Velenje smo z družbo ZEOS, d.o.o. in Ekologi brez meja, v sklopu projekta Gospodarjenje z e-odpadki, organizirali razpravo o pomenu ločevanja e-odpadkov od ostalih odpadkov.

Udeleženci delavnice “E-odpadki in naše okolje” so se sprva seznanili z lokalno problematiko na področju odpadkov ter tako pridobili izhodišča za nadlajevanje eko delavnice, na kateri smo si skupaj zastavili okoljske cilje kako bomo v prihodnje ravnali z e-odpadki, da bomo ohranli čistejše okolje in bolj zeleno okolico. Delavnica je organizirana v sklopu projekta Life, pod sloganim e-cikliraj. Delavnica v Velenju je druga aktivnost od sklopa načrtovanih dogodkov v okviru postavitve 36 uličnih zbiralnikov v občinah Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Nazarje, Gornji grad, Ljubno, Luče in Solčava. Prva aktivnost, je bila 27. maja 2016 v Velenju, kjer so župani omenjenih občin podpisali listine za predajo uličnih zbiralnikov.

Poleg predstavitve LIFE projekta s strani ZEOS-a in predstavitve aktivnosti Zavoda Mladinske mreže MaMa kot zastopnika interesov mladinskih centrov po Sloveniji, ki v projektu z družbo Zeos sodeluje pri načrtovanju delavnic, je predstavnica izvajalca lokalne javne službe za ravnanje z odpadki PUP Saubermacher d.o.o. Alenka Centrih Ocepek izpostavila lokalne tematike in izzive s področjaločevanja odpadkov Šaleške doline. Poudarila je:“V Mestni občini Velenje je bilo 2015 leta 55% ločenih frakcij, 45% pa je še vedno mešanih komunalnih odpadkov, ki so bili prepeljani na predelavo in odlaganje v RCERO Celje.« In dodala: »Vsak posameznik lahko na segmentu ločenega zbiranja naredi še veliko, recimo to, da si doma uredi eko kotiček za ločene frakcije odpadkov.“ Društvo Ekologi brez meja so predstavili pomen pravilnega ravnanja z odpadki na primerih dobrih praks. Predstavnik društva Jaka Kranjc je med drugim poudaril:“E-odpadki so eni od najbolj pomembnih odpadkov na katere lahko vplivamo posamezniki, saj že pred nastankom povzročajo sorazmerno visoko okoljsko škodo.”

Po predstavitvi so udeleženci delavnice po skupinah pod vodstvom Ekologov brez meja obdelali štiri tematike: splošno o odpadkih v občini, sedanjo situacijo na področju e-opreme v lokalnem okolju, kaj lahko naredimo, da se sedanja situacija izboljša in kako vidimo situacijo na področju e-opreme v lokalnem okolju čez 10, 20 let.

Delavnico so udeleženci zaključili optimistično in si zastavili dva cilja, ki jih želijo skupaj s projektnim izvajalcem doseči v roku enega leta. Želijo zbrati 1000 kg na posamezni ulični zbiralnik, obenem pa bodo v tem času spremljali spremembe lokalnega okolja. Zanimalo jih bo, kako so občani sprejeli ulične zbiralnike in ali je postavitev uličnih zbiralnikov v lokalnem okolju sprožila druge primerne aktivnosti. Ugotovitve bodo predstavili na tretji načrtovani aktivnosti oz. lokalnem kulturno-družabnem dogodku po merljivem času.

V družbi ZEOS, d.o.o. so z januarjem 2016 pričeli z izvajanjem petletnega projekta zbiranja in ločevanja e-odpadkov in odpadnih baterij z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije inMinistrstva za okolje in prostor RS. V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij, med drugim tudi postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke širom Slovenije. Organizirali bodo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti projekt, omogočiti prijaznejša in dostopnejša mesta za oddajanje e-odpadkov in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja odpadkov pomembna za okolje.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa