Prva usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc NVO

V letu 2022 smo v sklopu projekta Digital NGO – Nova generacija organizacij izpeljali prvi del usposabljanj na temo zakaj informacijska družba in digitalizacija NVO organizacij. Usposabljanja o dvigu digitalnih kompetenc so bila namenjena zaposlenim, prostovoljcem ali uporabnikom nevladnih organizacij. Udeleženci usposabljanj prihajajo iz 50-ih različnih organizacij, iz 5 različnih regij, in sicer iz Podravske, Osrednjeslovenske, Koroške, Pomurske in Primorsko-Notranjske regije.

100 udeležencev je na usposabljanjih skozi teoretični vstop v temo o pomenu digitalizacije in razumevanju informacijske družbe spoznalo, kaj pomeni digitalizacija in informacijska družba v sodobnem času. Usposabljanje je bilo namenjeno tudi praktičnemu delu in udeleženci so v skupinah razpravljali ter ugotavljali zakaj je digitalizacija pomembna in kako jo lahko dosežemo. V prvem delu in sklopu usposabljanj so udeleženci okrepili svoje digitalne kompetence, nadgradili računalniško in digitalno pismenost in pridobili razumevanje o pomenu informacijske družbe (ustvarjanje, posredovanje in upravljanje informacij). Skupaj smo stopili na pot poslovne in organizacijske digitalne transformacije in okrepili sposobnosti zagona digitalnega projekta. Spregovorili smo o pomenu transparentnosti v digitalnem poslovanju in o kibernetskih in informacijskih zahtevah za doseganje varnosti na spletu. Na prvem delu usposabljanj so spoznali tudi osnove digitalne transformacije ter se srečali z orodji Mentimeter in Jamboard. V slednjem so se imeli možnost spoznati z osnovnimi pristopi in informacijami za oblikovanje lastne aplikacije.

Skozi evalvacijo smo ugotovili, da se je na usposabljanjih povečalo zavedanje udeležencev o pomembnosti digitalizacije in digitalne transformacije za organizacije, prav tako pa so udeleženci spoznali uporabna orodja, ki jim bodo koristila pri njihovem nadaljnjem delu. Spoznali smo, da so organizacije na različnih stopnjah poznavanja izzivov in priložnosti digitalizacije kot tudi same digitalne pismenosti. Zaključki prvega dela usposabljanj, ki se bo nadaljevalo v letu 2023, kažejo, da so usposabljanje potrebna in bolj pogosta, saj je potreba po neprestanem izpolnjevanju na področju digitalizacije v današnjem času nujna.

S projektom Digital NGO bomo nevladnim organizacijam v prvem delu usposabljanj ponudili znanja za krepitev veščin na področju digitalizacije. S sodelovanjem na usposabljanjih bodo nevladne organizacije pridobile ključne informacijske, digitalne in komunikacijske kompetence za večjo digitalno vključenost v družbo.

Več o nadaljnjih usposabljanjih v letu 2023 najdete na tej povezavi.

V letu 2022 smo tudi že pričeli z razvojem in nadgradnjo ter razširitvijo digitalnega orodja za spremljanje, obdelavo in interpretacijo podatkov na področju mladinskega dela. V letu 2023 bomo nadaljevali z usposabljanji ter vas vključevali v proces izdelave digitalnega orodja za večjo kakovost dela in spremljanja učinkov našega dela. Projekt Digitalna nova generacija organizacij – Digital NGO je dvoletni projekt, podprt s strani Ministrstva za javno upravo. Projekt se izvaja v konzorcijskem partnerstvu treh organizacij: Mreže MaMa, IPM Akademije in SZOTK – Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa