Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v Uradnem listu RS je bil v petek, 30. septembra, objavljen Javni razpis za izbor operacij “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017.”

Razpisanih je nekaj več kot 3 milijone evrov.

Razpis omogoča zaposlitve učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov do 29 let za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu. Z učitelji začetniki bodo sklenjene pogodbe o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za čas osmih mesecev, za polni delovni čas, z začetkom opravljanja dela 1. 12. 2016. Po izteku pogodbe o zaposlitvi bo z istim učiteljem začetnikom sklenjena nova pogodba o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 1. 2018.

Na voljo je 201 zaposlitev učiteljev začetnikov, 71 v vzhodni in 130 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

– v vrtcih,
– osnovnih šolah,
– glasbenih šolah,
– srednjih šolah,
– dijaških domovih in
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Prijavitelj je lahko le zgoraj navedeni javni ali zasebni vzgojno-izobraževalni zavod, ki mora pred vložitvijo prijave na razpis v skladu z zakonodajo s področja zaposlovanja objaviti prosto projektno delovno mesto, opraviti izbirni postopek, skupaj z izbranim kandidatom za učitelja začetnika pripraviti predlog načrta usposabljanja in izpolniti prijavo, ki jo mora skladno z zahtevami javnega razpisa posredovati ministrstvu.

Razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in delno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Rok za oddajo prijav je 24. oktober 2016 do 10. ure.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa