Prvi Klub Mreže MaMa v letu 2023

V sredo, 1. 3. in četrtek, 2. 3. 2023 je v M Hotelu v Ljubljani potekal prvi letošnji Klub MaMa v letu 2023, skupaj s prvim rednim Zborom Kluba MaMa, ki je potekal hibridno, na katerem se je zbralo 56 vodij in direktorjev mladinskih centrov ter mladinskih delavcev.

Prvi dan Kluba so se mladinski delavci izobraževali na predavanju in delavnici ‘Mladinsko delo in Evropska listina o lokalnem mladinskem delu, ki jo je vodil Jonas Agdur, mednarodni strokovnjak na področju mladinskega dela. Z Evropsko listino o smernicah za lokalno mladinsko delo za izhodišče so naslavljali vprašanja kako skupaj naprej, kako delati z mladimi in za mlade po participativni ideologiji in kakšne so najboljše prakse lokalnega mladinskega dela.

 

Dan smo nadaljevali s študijskimi obiski ljubljanskih mladinskih centrov. Obiskali smo odpisani bus z novim življenjem za mlade – BORC, manifestacijo sinergij na Mladinski postaji Moste in se sprehodili od Metelkove do galerije ŠKUC na Starem trgu.

Drugi dan kluba je v hibridni obliki potekal prvi redni Zbor Kluba MaMa, na katerem smo članice seznanili z zaključnim vsebinskim poročilom za leto 2022, ki ga je zaznamovalo evropsko leto mladih in izvajanje bonskega procesa, in predstavili potrjeni letni delovni načrt za leto 2023. Ta temelji na treh programskih stebrih:  razvoj mladinskega dela; zagovorništvo (zastopanje, dialog in participacija) – korporativno delovanje mreže mama, odnosi z deležniki, strateški dokumenti in zakonodaja; in informiranje, prepoznavnost in vidnost v javnosti. V letu 2023 bo Mreža MaMa izvajala 14 projektov in se osredotočala na 3 ključne cilje, ki so krepitev ekipe MaMa, zagovorništvo ter povezovanje in krepitev mreže. Prav tako bo v letu 2023 v sodelovanju z Uradom RS za mladino, Mladinskim svetom Sloveniji in MOVIT, Nacionalno agencijo programov Erasmus + in Evropska solidarnostna enota izvajala skupno kampanjo za dvig prepoznavnosti mladinskega sektorja.

Na Zboru so bile članice seznanjene tudi z imenovanjem članov v Strokovni svet MaMa. Komisija v sestavi Sonja Majcen, Karmen Kukovič in Tjaša Vidergar se je sestala 2. 3. 2023 in izmed 6 prispelih kandidatur izbrala 3 kandidate, in sicer Samanto Hodžič Žavski (MC Celje), Marjo Guček (MKC) in Nežko Agnes Vodeb (Zavod BOB Ljubljana). Člani Strokovnega sveta so bili izbrani glede na njihovo strokovnost, njihovo vizijo za sektor in dolgoročnostjo njihovega delovanja v sektorju.

Klub smo zaključili z delavnico in pregledom dobrih praks na področju krepitve mladinskih centrov za podporo mladim v osebnih in duševnih stiskah. Mladinski delavci so naslovili vprašanje s kakšnimi izzivi se soočajo pri delu z mladimi v duševni stiski. Izpostavili so izzive na treh področjih, in sicer na področju znanja (kako prepoznavati duševne stiske, kako pravilno reagirati), mreže (povezovanja z institucijami in ustvarjanje podpornih mrež med mladinskimi centri) in mej (postavljanje mej za mladinske delavce, mladinske centre in mladinski sektor). Sledila je predstavitev dobrih praks, ki jih mladinski centri izvajajo na tem področju, in sicer s strani Mladinskega centra Zagorje ob Savi s projektom Slišim te, Mladinskega centra Dravinjske doline s projektom najdi.se in Mladinskega centra Velenje s projektom Moj klub.

Ekipa Mreže MaMa se zahvaljuje vsem članicam za sodelovanje, saj Klub MaMa brez vas ne bi bil tako produktiven in prijeten.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa