Prvi rezultati dialoga s predsednikom Vlade RS so že vidni..

Danes, 13.12.2016, je potekala seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, na kateri so potrdili poklicni standard mladinski delavec/delavka. Gre za prvi korak oziroma prvo stopnjo potrditve, saj sledi tudi potrjevanje kataloga znanj in spretnosti za NPK mladinski delavec/delavka.

Mladinska mreža MaMa je skupaj s številnimi organizacijami v madinskem sektorju predsedniku Vlade RS, dr. Miru Cerarju in obema ministricama, dr. Maji Makovec Brenčič, ministrici za izobraževanje, znanost in šport ter dr. Anji Kopač Mrak, ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poslala dopis, v katerem so vse tri pozvale, da jim posredujejo uradna stališča glede procesa sprejemanja NPK mladinski delavec / mladinska delavka.

Predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar je podprl sprejem nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec/delavka, saj, kot pravi, “predstavlja možnost pridobitve javne listine za opravljanje poklica mladinskega delavca, ustrezen izkaz za vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj in spretnosti v mladinskem sektorju.”

Kot je v odzivu poudaril predsednik, smo tudi z organizacijo Strukturiranega dialoga mladih s predsednikom Vlade RS, dodali vrednost.

dr. Miro Cerar je 16. novembra namreč javno podprl sprejem NPK mladinski delavec/mladinska delavka, v času po tem, pa kot pravi »spodbudil sodelavke in sodelavce v vladi, da naredijo vse, da v skladu s svojimi pristojnostmi prispevajo, da bodo izpolnjeni pogoji za strokovno odločanje o omenjeni nacionalni poklicni kvalifikaciji.«

Predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar poudarja, da sprejem nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec/delavka, “predstavlja možnost pridobitve javne listine za opravljanje poklica mladinskega delavca, ustrezen izkaz za vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj in spretnosti v mladinskem sektorju.”

Predsednik vlade je v svojem odzivu dodal, da je pri odločanju članov in članic Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, potrebno in koristno, da “upoštevajo mnenja in predloge zainteresirane strokovne javnosti,” zaradi česar pričakuje, da “bodo predstavnikom mladinskega sektorja omogočili sodelovati na seji strokovnega sveta in prispevati strokovne argumente, ki govorijo v prid sprejemu NPK mladinski delavec/mladinska delavka.”

dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zapisala, da na ministrstvu “prepoznavamo pomen delovanja mladinskih organizacij in mladinskega dela na zaposljivosti mladih” in dodala “da je sprejetje nacionalne poklicne kvalifikacije mladinskih delavcev, korak v pravo smer.“

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič v svojem odzivu pozdravlja in se zahvaljuje organizacijam v mladinskem sektorju, za posredovani poziv, uvodoma pa jasno izpostavlja tudi, da MIZŠ in URSM “izražata močno podporo sprejemu” NPK.

Kot poudarja, je ministrstvo svoje stališče podalo, a so “dolžni spoštovati in upoštevati avtonomnost in neodvisnost odločanja članov in članic Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje,” in v okviru tega, predlagajo kontakt s predsednikom Sveta.

“Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se zavedamo, da je možnost pridobitve javne listine za opravljanje poklica mladinski delavec/delavka, najprimernejši izkaz za validacijo neformalno in priložnostno pridobljenih znanj in spretnosti v mladinskem sektorju,” je v svojem odzivu še zapisala ministrica.

O današnji potrditvi:

Gre za pomemben korak na področju izvajanja mladinskega dela, saj doslej za ta poklic ni bilo možnosti pridobitve javne listine. Poklicni standard je podlaga za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Ta bo med drugim olajšala prehajanje posameznika od enega k drugemu delodajalcu in s tem izboljšala mobilnost posameznika v sektorju. Prav tako pa to pomeni tudi večjo preglednost za delodajalce nad tem, katera dela in naloge ter kompetence poseduje mladinski delavec. V naslednjih petih letih lahko pričakujemo visoko število tistih, ki bodo želeli pridobiti NPK za mladinskega delavca, kar je pokazala izvedena anketa med organizacijami v mladinskem sektorju (cca 2.000 potreb po nacionalni poklicni kvalifikaciji).

Mladinski delavci, ki bodo pridobivali NPK mladinski delavec, so lahko prostovoljci, zaposleni za nedoločen čas, zaposleni za določen čas ali posamezniki, ki opravljajo mladinsko delo preko študentskega servisa, preko avtorskih pogodb ali javnih del. Zaposlovalci mladinskih delavcev so mladinski centri, organizirani kot zasebni ali javni zavodi, nevladne organizacije na področju dela z mladimi, društva, zavodi, klubi ter zveze društev, ki izvajajo mladinske programe in programe, namenjene mladim.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa