Prvi udeleženci projekta Koalicija mladih ustrezno opremljeni z novimi veščinami komuniciranja

Mreža MaMa je v sklopu projekta Koalicija mladih v ponedeljek, 23.10.2017, v Celjskem mladinskem centru, izvedla prvi Komunikacijski dogodek z namenom usposobiti novo generacijo aktivnih mladih z novimi veščinami, ki bodo mladim omogočale doseganje učinkovitega dialoga znotraj samega projekta Koalicija mladih, kot tudi v  vsakdanjem delu in življenju. S pridobitvijo novih veščin komuniciranja in nastopanja bodo znali svoje pobude učinkovito podajati vsem ciljnim javnostim.

Komunikacijska delavnica.

V projektu bomo izboljšali promocijo in komunikacijo, ne zgolj znotraj profesionalnega mladinskega sektorja, temveč znotraj celotnega mladinskega polja, saj se je po besedah Laure Krančan, vodje projektov na Mreži MaMa na prvo mesto med ˝pomanjkljivosti˝ mladinskih centrov umestilo komuniciranje s svojo ciljno publiko:˝V pogovorih z mladinskimi delavci namreč vse prepogosto naletim na frazo »mladi so neodzivni«, ob komentiranju pa hitro ugotovimo, da so kanali komuniciranja zastareli, slabi ali pa skorajda ne obstajajo. Vesela sem, da so nekateri med njimi to že prepoznali in možnost udeležbe na komunikacijski delavnici tudi izkoristili. Le ta je namreč eden od načinov pristopa k problemu ter začetek aktivnega reševanja le tega. Seveda se aktivacije mladih ne pričakuje jutri, vzpostavitev primernih kanalov komuniciranja pa je nedvomno potrebna že danes.˝

Po uvodni predstavitvi Mreže MaMa in projekta Koalicija mladih, se je komunikacijski dogodek nadaljeval z delavnico o Strukturiranem dialogu, kjer so se mladi udeleženci spoznali z osnovami Strukturiranega dialoga, ki je trenutno v 6. ciklu, katerega osrednja tema je Mladi v Evropi: Kam naprej/Kaj prihaja? in se osredotoča na tri pod teme:

  • Prihodnost mladih in mladinskega polja v EU (Estonija)
  • Pametno mladinsko delo (Bolgarija)
  • Prostovoljstvo mladih (tudi Evropska solidarnostna enota) (Avstrija)

V drugem delu jutranjega programa so se udeleženci na delavnici, ki je potekala pod strokovnim vodstvom dr. Dejana Verčiča, spoznali s osnovami komuniciranja, ki so potrebne za oblikovanje sporočil in predlogov ter javnega nastopanja.

Aktivacija mladih se ne pričakuje jutri, vzpostavitev primernih kanalov komuniciranja pa je nedvomno potrebna že danes.˝ je o projektu Koalicija mladih povedala vodja projektov na Mreži MaMa, Laura Krančan.

Popoldanski del je bil namenjen spoznavanju principom CSR kampanje (Corporate Social Responsibility). Po teoretičnem uvodu so udeleženci v skupinah pripravili namene, cilje in sporočila razvoju družbeno odgovorne kampanje (CSR), ki jo bomo skupaj izpeljali v lokalnih okoljih ter tako mlade spodbudili k aktivnemu državljanstvu, ki je pomemben vidik v življenju vsakega posameznika tako na samostojni, kot profesionalni poti.

Komunikacijski dogodek v Celjskem mladinskem centru.

Katra Kozinc, udeleženka na komunikacijskem dogodku je o delavnici povedala:˝Ponedeljkova delavnica je bila zelo dobro zastavljena. Od uvodne predstavitve teme, ki je bila v tistem trenutku mogoče še malo nejasna ali meglena, se je ta megla v naslednjih urah delavnice razjasnila, saj smo teorijo dobro podkrepili s prakso in primeri dobre prakse. Delavnica je bila zanimiva tudi z vidika spoznavanja nekaterih novih, drugačnih metod dela. Verjamem, da mi bo pridobljeno znanje pomagala pri mojem nadaljnjem delu in komuniciranju z odločevalci.˝

V nadaljnjih korakih projekta, bodo udeleženci z novim znanjem, ki so ga pridobili na komunikacijskih dogodkih v svojem lokalnem okolju, za mlade pripravili delavnice aktivnega državljanstva.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa