Rastimo skupaj – regijski dogodki

REGIJSKI DOGODKI 2016

Urad RS za mladino je v letu 2016 skupaj z Mrežo MaMa, Mladinskim svetom Slovenije in Inštitutom za mladinske politike izpeljal dvanajst regijskih dogodkov, ki so potekali kot nadaljevanje in nadgradnja dogodkov iz leta 2015 pod sloganom “Rastimo skupaj”. Na podlagi  zbranih gradiv za dogodke in pogovorov v živo smo uspeli razbrati splošno klimo v družbenih odnosih med mladimi in občinami, oceniti razvitost mladinskih politik v posameznih regijah ter se seznanili s paleto različnih rešitev in pristopov, ki so vzpostavljeni na ravni posameznih lokalnih skupnosti. Opaziti je, da se ti dve, sicer generacijsko povsem raznoliki skupini, med seboj ne oddaljujeta, ampak zbližujeta, da je proces približevanja živahen in poteka z manjšimi ali večjimi ovirami v duhu skupne rasti.

Razprava Rastimo skupaj 2016 – Slogan Rastimo skupaj konkretno ponazarja atmosfero, v kateri korake delamo skupaj, postopoma in v konstantnem dialogu, poudarjajo na Uradu RS za mladino in v tem prepričanju se je na Letnem posvetu mladinskega sektorja 2016 (2.dan), odvila tudi razprava Rastimo skupaj, na kateri so udeleženci oziroma predstavniki organizacij v mladinskem sektorju oblikovali tudi skupno izjavo, saj so ugotovili, da je v razvoj tega področja potrebno vložiti več naporov za zagotavljanje ustreznega razvoja, tako na sistemski, kot praktični ravni – IZJAVA – Rastimo skupaj.

mag. Maja Hostnik, direktorica Mladinske mreže MaMa ocenjuje, da so se regijski dogodki leta 2016 od tistih iz leta 2015 razlikovali po tem, da so vključevali mladinske strukture in tiste, ki v mladinskem sektorju ustvarjajo. Dodaja, da so organizatorji v  letu 2016 ”dodatno dokazali, da so takšna srečanja v sektorju potrebna, saj se le na takšen način lahko lotimo perečih tem in izpostavimo izzive na področju mladih in mladinskega organiziranja. Prav struktura in pestrost dogodkov omogočata konstruktivno razpravo za sektor in hkrati potrdita to, da rastemo skupaj. Mreža MaMa skupaj z mladinskimi centri in vzpostavljanjem komunikacijske podpore dogodkom, s portalom mlad.si in komunikacijskimi kanali organizacije, podpira napore in energijo, ki jo ustvarjajo organizatorji in ravno zato v lokalnih okoljih sodeluje z različnimi deležniki in tako nudi podporo omenjenim ključnim strukturam. Ocenjujemo, da so uradni obiski v obliki teh dogodkov potrebni, na nas vseh pa je, da predloge spremljamo in jih spravljamo v življenje. Mreža MaMa se bo tako v okviru utečenih aktivnosti, kot v pripravljenosti na sprejem novih izzivov, tudi v letu 2017 trudila, da dialog na lokalnih ravneh ne upade.

Poročila, reportaže in krovni prispevki na portalu www.mlad.si.

REGIJSKI DOGODKI 2015

Urad RS za mladino je v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa, Mladinskim svetom Slovenije, in Movit,Nacionalno agencijo programa Erasmus+: Mladi v akciji,  od septembra do konca novembra letos izpeljal dvanajst regijskih dogodkov po statističnih regijah Slovenije, ki so potekali pod skupnim sloganom »Rastimo skupaj«, namenjeni pa so bili krepitvi mladinskega sektorja. Uspešno je bilo izvedenih vseh dvanajst dogodkov, ki so si sledili (po časovnem vrstnem redu) v Brežicah, Slovenski Bistrici, Črnomlju, Velenju, Kamniku, Trbovljah, Škofji Loki, Kopru, Ložu, Ajdovščini, Gornji Radgoni in Slovenj Gradcu. Dogodkov se je udeležilo skupaj več kot 350 udeležencev mladih, tako aktivnih znotraj mladinskega sektorja kakor tudi predstavnikov neorganizirane mladine in šolajočih se otrok iz srednjih in višjih razredov osnovnih šol, ki so dogodek uporabili kot izbirne teme. Na strukturiranem dialogu pa smo zagotovili tudi udeležbo odločevalcev iz nacionalne in lokalne ravni: dogodkov so se udeležili številni predstavniki vlade, med njimi ministri in državni sekretarji (MIZŠ, MK, MJU, MGRT, MDDSZ, MZdr, MI), poslanci DZ, kakor tudi predstavniki občin, med njimi številni župani in podžupani ter predstojniki oddelkov za mlade (skupaj je bilo udeleženih več kot 25 predstavnikov različnih občin), pa predstavniki območnih zavodov za zaposlovanje in regionalnih razvojnih agencij. Vsi dogodki so bili tudi  v živo spremljani na portalu mlad.si in objavljeni na številnih drugih portalih in družabnih omrežjih, kakor tudi pokriti s strani številnih lokalnih in nacionalnih medijskih hiš.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa