Rastimo skupaj: vključujemo lokalno

V sredo, 24.1.2018, se je del ekipe Mreže aMa udeležil zaključnega srečanja na temo vključevanja mladih na lokalni ravni Rastimo skupaj: vključujemo lokalno, ki sta ga pripravilaUrad RS za mladino in Mladinski svet Slovenije. Cilj dogodka je bil predstaviti rezultate projekta Rastimo skupaj in projekta Vključujemo lokalno ter druge organizacije, ki (so)delujejo na področju razvoja lokalnih mladinskih politik in mladinskega dela. Na okrogli mizi, ki so jo organzatorji pripravili za zaključek srečanja, pa je sodelovala tudi naša direktorica mag. Maja Hostnik.

Današnji dogodek razumemo kot tvorbo  dolgoročnega strateškega zavezništva, tako mladinskih organizacij in mladih na eni strani, kot podpornih organizacij na drugi in občin na tretji strani, ki so odgovorne za implementacijo mladinskih politik in zagotavljanja podpornega okolja za mlade in mladinskih organizacij na lokalni ravni.” je v pozdravnem nagovoru izpostavil  predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl.

27023773_601474480186397_8063925140460524961_o

Direktor Urada RS za mladino Rok Primožič, foto: Matej Pušnik

Direktor Urada RS za mladino Rok Pimožič pa je v uvodni besedi povedal:  “Razvoj mladinskih politik na lokalni ravni je ena od prioritetnih nalog Urada RS za mladino, zato so rezultati projekta Rastimo skupaj v zadnjih letih izvajanja izjemnega pomena. Številne občine so sprejele dejstvo, da brez sodelovanja z mladimi ni napredka na lokalni ravni.”  Rdeča nit projekta Rastimo skupaj in strukturiranega dialoga je soočanje mladih predstavnikov organizacij v mladinskem sektorju in odločevalcev, zato gredo  prizadevanja Urada RS za mladino v smer, da poskušajo doprinesti k zavedanju lokalnih odločevalcev o pomembnosti mladinskih strukur in po drugi strani mladim ponuditi platformo, kako lahko odločevalce oziroma tiste, ki sprejemajo odločitve v različnih lokalnih skupnostih, naslovijo in se vključijo v različne procese.

Sledila je predstavitev rezultatov projekta Rastimo skupaj in projekta Vključujemo lokalno. Aleš Meglič, podpredsednik za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni Mladinskega sveta Slovenije je predstavil rezultate projekta Rastimo skupaj 2017, kjer so izvedli pet posvetov in sicer v občini Hajdina, Izola, Borovnica, Kranjska Gora in Slovenska Bistrica. “Z obiski občin smo želeli natančneje spoznati, kako delujejo posamezna lokalna okolja in kako h krepitvi mladinskega sektorja pripomorejo različni lokalni akterji. Preko ugotovitev preteklih regijskih dogodkov, da mladi večinoma želijo ostati v svojih lokalnih okoljih, želimo spodbuditi občine, da prepoznajo potencial v mladih in da skupaj poiščemo inovativne oblike sodelovanja ter rešitve, ki bodo omogočila razvoj in napreden na lokalni ravni tako za občino, kot mladinski sektor.”

Rezultate projekta Vključujemo lokalno pa  je predstavila Ana Furtuna iz Mladinskega sveta Slovenije. V projekt je bilo vključenih pet občin, kjer so prepoznali največ pomanjkljivosti v sodelovanju med mladimi in odločevalci in sicer občina Ptuj, Logatec, Oplotnica, Škofja Loka in Črna na Koroškem.  “Preko projekta strukturiranega dialoga želimo mladim omogočiti večjo vključenost v procese odločanja in možnosti, da izrazijo svoje mnenje ter oblikujejo ukrepe. Hkrati pa preko posvetovanj z mladimi prepoznavamo tudi realne potrebe mladih v lokalnih okoljih.” je o projektu povedala podpredsednica MSS za mednarodno sodelovanje.

Ker se po izkušnjah iz terena s strani odločevalcev večkrat pojavlja teza, da so mladi neaktivni, so organizatorji dogodka na srečanje povabili Tineta  Radinjo, podžupana Škofje Loke in Tadeja Beočanina, župana občine Ajdovščine, ki sta udeležencem skozi svoje izkušnje predstavila, kako biti uspešen pri vzpostavljanju sodelovanja z mladimi, kako jih vključiti v odločanje, kako jih vzpodbuditi  k participaciji ter kako se lotiti izzivov, ki so na poti do dolgotrajnega vzajemnega partnerstva z mladimi.“Če se z mladinskimi organizacijami nismo sposobni neformalno srečati, se pogovarjati, kaj se nam pravzaprav dogaja, s katerimi težavami se soočata obe strani, ne moremo dosegati konstantnega dialoga. Potrebno je vložiti ogromno truda za obojestransko razumevanje.” je o pomembnosti sodelovanja izpostavil Tine Radinja.

Po krajšem odmoru je sledilo delo v skupinah,  kjer so udeleženci dogodka spoznavali standarde za kvalitetno mladinsko politiko, uporabo metode struktuiranega dialoga pri vsakdanjem delu ter se izobraževali o vključevanju in participaciji mladih.

Zaključno srečanje Rastimo skupaj – vključujno lokalno se je končalo z okroglo mizo z naslovom Mladi – prihodnost občine, na kateri so sodelovali:  Uroš Skrinar, Zavod Movit  Nina Bavčar Čargo, Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina, Katarina Gorenc, Urad za mladino mestne občine Ljubljana, Matic Matjašič, predsednik Mestnega Mladinskega Sveta Maribor ter Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa in predstavnica mladinskih centrov.

Sogovorci okrogle mize so se dotaknili teme sodelovanja mladih z odločevalci na lokalnih ravneh, kjer je direktorica Mreže MaMa Maja Hostnik poudarila, da so ravno mladinski centri tisti, preko katerih lahko mladi dostopajo do lokalnih odločevalcev ter da je potrebno upoštevati, da je vsako lokalno okolje poseben izziv. Razprava se je nadaljevala z vprašanjem ali odločevalci oziroma akterji v mladinskem sektorju zaznavajo potrebe mladih. Matic Matjašič iz MMSM je povedal, da je naloga mladinskih organizacij, da si zastavijo vprašanje ali potrebe organizacije res izhajajo iz potreb mladih iz lokalnega okolja. Nina Bavčar Čargo iz Inštituta za mladinsko politiko Ajdovščina pa je izpostavila, da bi se morali začeti odločevalci posluževati tudi družbenih omrežij, saj se tam dnevno dogaja participacija mladih, ki velikokrat ostane neopažena. Vsi govorci so si bili enotni, da si mladi želijo avtonomije na vseh področjih.

26962181_601474533519725_1629333356011680747_o

Udeleženci dogodka, foto: Matej Pušnik.

Na vprašanje, zakaj se mladi ne vključujejo v odločanje in ali so mladi res pasivni so se sogovorci strinjali, da mladi niso pasivni, vendar je potrebno upoštevati, da so se spremenila sporočila in način sporočanja, ki jih morajo odločevalci doseči. “Mladi se bodo organizirali, ko bo to potrebno, saj so mladi v sedanjosti bolj opremljeni, kot mladi v preteklosti.” je povedal Uroš Skrinar iz Nacionalne agencije MOVIT, Maja Hostnik pa je dodala, da v procesih politike mladinski delavci uporabljajo jezik, ki je mladim (pre)večkrat nerazumljiv in da bi morali tudi tukaj stopiti v smer proti mladim.

Udeležnci zaključnega srečanja Rastimo skupaj- vključujemo lokalno so lahko tekom dogodka slišali več različnih stališč in izkušenj, v katerih je bilo možno prepoznati povezovalno sporočilo – majhna skupina mladih je kot motor, ki poganja naprej širšo skupnost, zato morajo občine v svojem delovanju poiskati skladnost s potrebami mladih, in to ne le na papirju, temveč s pravilnim pristopom do njih samih.

Rastimo skupaj z mladimi in občinami tudi v 2018!

Foto: Matej Pušnik (vir: Urad RS za mladino)

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa