Razpis za delovno mesto Projektni menedžer – vodja projektov

Zavod Mladinska mreža MaMa objavlja prosto delovno mesto projekti menedžer – vodja projektov na Mladinski mreži MaMa (m/ž).

Naziv delodajalca Zavod Mladinska mreža MaMa
Predpisana izobrazba Najmanj V. stopnja
Zahtevane delovne izkušnje Najmanj 3 leta delovnih izkušenj na mladinskem področju
Posebna znanja Aktivno znanje slovenskega jezika

Aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika

Organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti

Poznavanje dela na področju mladinskih dejavnosti.

Poznavanje dela z računalnikom.

Sposobnost timskega dela.

Poznavanje projektnega dela.

Osnovna mesečna neto plača  1.000,00 eur
Dodatki Opredeljeni z Zakonom o delovnih razmerji, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti ter drugo veljavno zakonodajo

Dodatki se opredelijo z Internim pravilnikom in Individualno pogodbo o zaposlitvi

Odgovornost za delo Odgovornost za zakonitost in strokovnost dela zavoda
Osnove za delo Veljavna zakonodaja, splošni akti zavoda, odločitve ustanovitelja in Sveta zavoda
Poskusni rok 3 mesece
Odpovedni rok V skladu z zakonodajo
Druge značilnosti Zaposlitev za določen čas

OPIS DELA & DELOVNE NALOGE

 

Načrtovanje, organiziranje in izvajanje projektov:

 • Načrtovanje projektov in prijava na razpise,
 • Izvajanje projektov,
 • koordinacija dela zaposlenih, zunanjih sodelavcev in prostovoljcev po posameznih programskih področjih zavoda,
 • oblikovanje in izvajanje rednih letnih programov po posameznih programskih področjih zavoda,
 • oblikovanje in priprava vseh vrst promocijskih gradiv za izvajanje rednih in občasnih ter projektnih programov zavoda,
 • oblikovanje programov za delo z organizacijami in organiziranimi skupinami uporabnikov.

 

Opravljanje drugega dela v zvezi z izvajanjem programov zavoda:

 • sodelovanje v delu strokovnih in drugih organov zavoda,
 • sodelovanje z uporabniki programov,
 • sodelovanje z lokalnimi in državnimi oblastmi, podjetji in sorodnimi programskimi organizacijami v lokalni skupnosti, državi in tujini,
 • sodelovanje v posebnih projektih.

Pomoč direktorju pri organiziranju poslovnega in programskega dela zavoda:

 • vodenje različnih evidenc za potrebe spremljanja izvajanja programa zavoda
 • izdelava strokovnih statistični poročil o programih,
 • sodelovanje pri planiranju in spremljanju realizacije letnega načrta zavoda,
 • občasno nadomeščanje odsotnih programskih sodelavcev,
 • opravljanje administrativnih opravil.

Opravljanje drugih del po navodilih direktorja.

 

Rok in način za oddajo prijave:

Svojo vlogo z motivacijskim pismom (največ 1000 besed) in življenjepisom pošljite po pošti ali na elektronski naslov, do četrtka, 29.11.2018 in sicer na Zavod Mladinska mreža MaMa, Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana (s pripisom ne odpiraj  prijava delovno mesto) ali na maja.hostnik@mreza-mama.si.

 

Dodatne informacije in vprašanja: mag. Maja Hostnik, direktorica Zavod Mladinska Mreža MaMa,  maja.hostnik@mreza-mama; 041 804 069

 

Razpis delovno mesto Vodja projekta Mreža MaMa

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa