Razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec komunikator

Zavod Mladinska mreža MaMa objavlja prosto delovno mesto strokovni sodelavec/komunikator na Mladinski mreži MaMa (m/ž).

Naziv delodajalca Zavod Mladinska mreža MaMa
Predpisana izobrazba Najmanj VII. stopnja izobrazbe ali 2. bolonjska stopnja, družboslovne ali humanistične smeri
Zahtevane delovne izkušnje Vsaj 1 leto na področju komuniciranja in informiranja ter priprave komunikacijskih in novinarskih besedil
Posebna znanja Aktivno znanje slovenskega jezika.Veščine pisanja besedil in novinarsko znanje in izkušnje.Znanje vsaj enega svetovnega jezika.Organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

Poznavanje družbenih omrežji in veščin glede objavljanja in širjenja mreže na družbenih omrežjih.

Poznavanje osnov digitalnega marketinga.

Poznavanje dela na področju mladinskega dela in z mladimi.

Poznavanje dela z računalnikom.

Sposobnost timskega dela.

Samoiniciativnost ter sposobnost samostojnega dela.

Poznavanje projektnega dela.

Osnovna mesečna neto plača 1.000,00 eur (neto)
Dodatki Opredeljeni z Zakonom o delovnih razmerji, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti ter drugo veljavno zakonodajoDodatki se opredelijo z Internim pravilnikom in Individualno pogodbo o zaposlitvi.
Odgovornost za delo Odgovornost za zakonitost in strokovnost dela zavoda ter za prirpav novinarskih in komunikacijskih vsebin.
Osnove za delo Veljavna zakonodaja, splošni akti zavoda, odločitve ustanovitelja in Sveta zavoda.
Poskusni rok 3 mesece
Odpovedni rok V skladu z zakonodajo
Druge značilnosti Zaposlitev za polni delovni čas (40 ur/teden), za določen čas, začetek zaposlitve januar/februar 2024

***********************************************************************

OPIS DELA & DELOVNE NALOGE

  • načrtovanje, iskanje, priprava, obdelava, pisanje in objavljanje novinarskih vsebin za mlade za portal www.mlad.si
  • pregled in priprava vsebin mladinskega sektorja, spremljanje in odgovarjanje na info mail info@mlad.si
  • Komunikacija z ministrstvi in ostalimi relevantnimi deležniki
  • Informiranje in komuniciranje z vključenimi v projekt ter informiranje in obveščanje javnosti.
  • Objavljanje vsebin na portalu www.mlad.si in www.mreza-mama.si
  • Priprava različnih tem s področja mladine, mladinskega dela in mladih
  • Poznavanje družbenih omrežji in veščin glede objavljanja in širjenja mreže na družbenih omrežjih.

 

Več o portalu na: www.mlad.si in www.mreza-mama.si

Rok in način za oddajo prijave:

Svojo vlogo z motivacijskim pismom (največ 1000 besed), novico za mlade in življenjepisom pošljite po pošti ali na elektronski naslov, do petka, 22.12.2023 in sicer na Zavod Mladinska mreža MaMa, Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana ali na alenka.drobnjak@mreza-mama.si, s pripisom: Vloga za delovno mesto komunikator.

Dodatne informacije in vprašanja: mag. Maja Hostnik, direktorica Zavod Mladinska Mreža MaMa,  maja.hostnik@mreza-mama; 041 804 069

Razpis delovno mesto strokovni sodelavec-komunikator -Mreža MaMa

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa