Razpis za delovno mesto – vodja projektov

Zavod Mladinska mreža MaMa objavlja prosto delovno mesto vodja projektov na Mladinski mreži MaMa (m/ž).

Naziv delodajalca Zavod Mladinska mreža MaMa
Predpisana izobrazba Najmanj V., VI. li VII. stopnja
Zahtevane delovne izkušnje Najmanj 3 leta delovnih izkušenj na mladinskem področju
Posebna znanja Aktivno znanje slovenskega jezikaAktivno znanje vsaj enega svetovnega jezikaOrganizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti

Poznavanje dela na področju mladinskih dejavnosti.

Poznavanje dela z računalnikom.

Sposobnost timskega dela.

Izkušnje s celostnim projektnim vodenjem.

Osnovna mesečna neto plača  1.100,00 eur
Dodatki Opredeljeni z Zakonom o delovnih razmerji, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti ter drugo veljavno zakonodajoDodatki se opredelijo z Internim pravilnikom in Individualno pogodbo o zaposlitvi
Odgovornost za delo Odgovornost za zakonitost in strokovnost dela zavoda
Osnove za delo Veljavna zakonodaja, splošni akti zavoda, odločitve ustanovitelja in Sveta zavoda
Poskusni rok 3 mesece
Odpovedni rok V skladu z zakonodajo
Druge značilnosti Zaposlitev za določen čas

OPIS DELA & DELOVNE NALOGE

Načrtovanje, organiziranje in izvajanje projektov:

 • Načrtovanje projektov in prijava na razpise,
 • izvajanje projektov,
 • koordinacija dela zaposlenih, zunanjih sodelavcev in prostovoljcev po posameznih programskih področjih zavoda,
 • oblikovanje in izvajanje rednih letnih programov po posameznih programskih področjih zavoda,
 • vsebinska priprava vseh vrst promocijskih gradiv za izvajanje rednih in občasnih ter projektnih programov zavoda,
 • oblikovanje programov za delo z organizacijami in organiziranimi skupinami uporabnikov.

Opravljanje drugega dela v zvezi z izvajanjem programov zavoda:

 • sodelovanje v delu strokovnih in drugih organov zavoda,
 • sodelovanje z uporabniki programov,
 • sodelovanje z lokalnimi in državnimi oblastmi, podjetji in sorodnimi programskimi organizacijami v lokalni skupnosti, državi in tujini,
 • sodelovanje v posebnih projektih.

Pomoč direktorici pri organiziranju poslovnega in programskega dela zavoda:

 • vodenje različnih evidenc za potrebe spremljanja izvajanja programa zavoda
 • izdelava strokovnih statistični poročil o programih,
 • sodelovanje pri planiranju in spremljanju realizacije letnega načrta zavoda,
 • občasno nadomeščanje odsotnih programskih sodelavcev,
 • opravljanje administrativnih opravil.

Opravljanje drugih del po navodilih direktorja.

Rok in način za oddajo prijave:

Svojo vlogo z življenjepisom in motivacijskim pismom (največ 1000 besed), pošljite po elektronski pošti na maja.hostnik@mreza-mama.si, do ponedeljka, 13. 11. 2023, zadeva maila prijava na delovno mesto vodja projektov.

Dodatne informacije in vprašanja: mag. Maja Hostnik, direktorica Zavod Mladinska Mreža MaMa,  maja.hostnik@mreza-mama; 041 804 069

Razpis delovno mesto Vodja projekta Mreža MaMa

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa