Razpis za delovno mesto: Vodja projektov

Zavod Mladinska mreža MaMa objavlja prosto delovno mesto vodja projektov na Mladinski mreži MaMa (m/ž).

Naziv delodajalca Zavod Mladinska mreža MaMa
Predpisana izobrazba Najmanj V., VI. ali VII. stopnja
Zahtevane delovne izkušnje Najmanj 3 leta delovnih izkušenj na mladinskem področju
Posebna znanja Aktivno znanje slovenskega jezikaAktivno znanje vsaj enega svetovnega jezikaOrganizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti

Poznavanje dela na področju mladinskih dejavnosti

Poznavanje dela z računalnikom

Sposobnost timskega dela

Izkušnje s celostnim projektnim vodenjem

Osnovna mesečna neto plača       1.100,00 EUR
Dodatki Opredeljeni z Zakonom o delovnih razmerji, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti ter drugo veljavno zakonodajoDodatki se opredelijo z Internim pravilnikom in individualno pogodbo o zaposlitvi
Odgovornost za delo Odgovornost za zakonitost in strokovnost dela zavoda
Osnove za delo Veljavna zakonodaja, splošni akti zavoda, odločitve ustanovitelja in Sveta zavoda
Poskusni rok 3 mesece
Odpovedni rok V skladu z zakonodajo
Druge značilnosti Zaposlitev za določen čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, pričetek dela januar-februar 2024

**********************************************************************************

OPIS DELA & DELOVNE NALOGE

 • Načrtovanje, organiziranje in izvajanje projektov:
 • načrtovanje projektov in prijava na razpise,
 • izvajanje projektov,
 • koordinacija dela zaposlenih, zunanjih sodelavcev in prostovoljcev po posameznih programskih področjih zavoda,
 • oblikovanje in izvajanje rednih letnih programov po posameznih programskih področjih zavoda,
 • vsebinska priprava promocijskih gradiv za izvajanje rednih programskih in projektnih aktivnosti zavoda, ter projektnih programov zavoda,
 • oblikovanje programov za delo z organizacijami in organiziranimi skupinami uporabnikov.
 • Opravljanje drugega dela v zvezi z izvajanjem programov zavoda:
 • sodelovanje v delu strokovnih in drugih organov zavoda,
 • sodelovanje z uporabniki programov,
 • sodelovanje z lokalnimi in državnimi oblastmi, podjetji in sorodnimi programskimi organizacijami v lokalni skupnosti, državi in tujini,
 • sodelovanje v posebnih projektih.
 • Pomoč direktorici pri organiziranju poslovnega in programskega dela zavoda:
 • vodenje različnih evidenc za potrebe spremljanja izvajanja programa zavoda,
 • izdelava strokovnih statističnih poročil o programih,
 • sodelovanje pri planiranju in spremljanju realizacije letnega načrta zavoda,
 • občasno nadomeščanje odsotnih programskih sodelavcev,
 • opravljanje administrativnih opravil.
 • Opravljanje drugih del po navodilih direktorice.

Rok in način za oddajo prijave:

Svojo vlogo z življenjepisom in motivacijskim pismom (največ 1000 besed), pošljite po elektronski pošti na maja.hostnik@mreza-mama.si, do petka, 22. 12. 2023, zadeva maila prijava na delovno mesto vodja projektov.

Dodatne informacije in vprašanja: mag. Maja Hostnik, direktorica Zavoda Mladinska Mreža MaMa,  maja.hostnik@mreza-mama; 041 804 069.

Razpis_Vodja_projektov-Mreža MaMa-8-12-2023

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa