Razpis za izbor koordinatorja izvedbe zaključne konference

Konzorcij mladinskih organizacij, ki izvajamo projekte v okviru Javnega razpisa Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018, naložbe, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, razpisujemo izpeljavo izvedbe zaključne konference.

Interesente vabimo, da se prijavijo na spodnjo prijavnico. Pogodbo o sodelovanju bo izbrani izvajalec podpisal z dvema organizacijama izvajalkama projektov, ki bosta tudi krili stroške dela izbranega izvajalca. Izbrani izvajalec bo konferenco pripravil v rednem sodelovanju z vsebinskim odborom, ki se sestaja najmanj enkrat mesečno. Od njega pričakujemo dodano vrednost v smislu vsebinsko logistično kreativnega sodelovanja.

Prijave sprejemamo do 9. 3. 2018 na povezavi TUKAJ, trije najustreznejši kandidati pa bodo vabljeni na sestanek, kjer bodo svojo ponudbo in reference tudi osebno predstavili vsebinskemu odboru ali delu tega. Koordinator bo izbran z večinskim konsenzom vsebinskega odbora do 15. 3. 2018.

Delo bo potekalo od izbora koordinatorja od marca 2018 do 30. septembra 2018. Predvideno plačilo 6.000 EUR bruto, ki vključuje stroške dela iz opisa nalog koordinatorja, bo nakazano v treh obrokih, predvidoma aprila, julija in septembra 2018 – v skladu z zastavljeno časovnico izvajanja. Ostali stroški (npr. najem prostora, promocija, tiskovine …) bodo kriti iz drugih sredstev.

Konferenca bo izvedena 7. ali 14. septembra 2018 (odvisno od lokacije in ključnega govorca iz tujine).
Časovni okvir: formalni del od 9:00 do 18:00, sledi večerja in družabni del.

Opis nalog koordinatorja:
Izvedba zaključne konference na ključ za 250 udeležencev, kar vključuje:
– Redno komunikacijo s koordinacijsko skupino naročnikov (vsebinski odbor),
– Priprava časovnice izpeljave projekta, uskladitev z vsebinskim odborom,
– Skrb za izpeljavo projektnih aktivnosti po usklajeni časovnici, poročanje odboru,
– Priprava mikro finančnega načrta celotne konference za storitve in priprava izhodišč za izdajanje računov s strani izvajalcev,
– Pridobitev ponudb izvajalcev in predstavitev le teh vsebinskemu odboru,
– Koordinacija celotne konference in komunikacija z (pod)izvajalci,
– Priprava končnega poročila za konferenco, ki ga bomo lahko umestili v naša letna poročila,
– Izvedba evalvacije,
– Moderiranje sestankov koordinacijske skupine najmanj enkrat mesečno,
– Delo z udeleženci (250): zbiranje in spremljanje prijav, komunikacija z udeleženci, potrdila o udeležbi,
– Druge naloge po dogovoru z vsebinskim odborom konference.

Pogoji za kandidiranje na razpisu:
– pravna oseba, ki ima vsaj 3 reference s področja izvajanja kompleksnejših dogodkov – kar vključuje menedžment financ nad 10.000 EUR, udeležbo vsaj 100 ljudi in različne aktivnosti znotraj dogodka,
– Poznavanje mladinskega dela in mladinskega sektorja,
– 3 – 5 referenc treh ključnih kadrov.

Organizator si pridružuje pravico do spremembe pogojev.

Nameni konference:
– Mladinsko delo je prepoznano kot učinkovito sredstvo za krepitev zaposljivosti mladih.
– Mladinski sektor je v družbi prepoznan kot avtonomen in močan sektor z močnim družbenim doprinosom, lastno metodologijo in lastnim korpusom znanja – posledično je tudi podpora s strani države višja.
– Organizacije predstavijo svoje dobre prakse in ekspertize – s tem dosegajo vidnost in krepijo prepoznavnost njihovih »blagovnih znamk«.
– Zaposlovanje: Identificirani so glavni potenciali in ovire za mlade na trgu dela ter predlagane rešitve, ki jih lahko ponudi mladinski sektor.
– Aktivno državljanstvo: Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih je prepoznano kot učinkovit način na poti k splošnemu blagostanju in zaposljivosti mladih.

Konzorcijski partnerji s projekti poleg Mreže MaMa (MLADIM) so:
– Društvo mladinski ceh (SOCIALNI INOVATORJI PRIHODNOSTI 2.0)
– IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (MODEL M SLOVENIJA: Karierno usposabljanje, zaposlovanje in podjetništvo za mlade)
– Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih – Sindikat Mladi plus (KAŽIPOT do dostojnega dela)
– Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo (Inkubator 4.0 – družbene pobude za večjo zaposlenost in boljšo prihodnost)
– Zavod Nefiks (Nefiks zaposlitvene rešitve)
– Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon (Made with Y)
– Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (Vzgoja za poklic – program za dvig zaposljivosti mladih)
– Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, so.p. (Mladi z manj priložnostmi s pomočjo mladinskega dela do zaposlitve)
– Zveza tabornikov Slovenije (TAPOS – taborniški pospeševalnik)

Vir in foto: Mreža MaMa

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa