Razpis za oblikovanje celostne grafične podobe

Projekt Jamstvo na poti se je pričel v mesecu januarju. V partnerstvu in pod pooblastilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiga izvajata Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Zavod Mladinska mreža MaMa, financira pa ga Evropska komisija (DG Employment, Social Affairs and Inclusion).

Glavni namen projekta so promocijske in ozaveščevalne aktivnosti o ukrepih sheme Jamstva za mlade, ki bodo zasnovane sodobno in na mladim prijazen način. Organiziran bo poziv k oblikovanju celostne grafične podobe projekta, hkrati pa bodo mladi v pomoč organizacijam s promocijskimi dejavnostmi na lokalni ravni in v mladinskih centrih.

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije skupaj z Zavodom Mladinska mreža MaMa vabi vse zainteresirane mlade, stare med 18. in 29. let, k prijavi na razpis za oblikovanje CGP projekta z delovnim naslovom Jamstvo na poti.

Od kandidatov za oblikovanje CGP pričakujemo, da bo CGP inovativen, drzen, proaktiven in kritičen ter bo pritegnil mlade v projekt. Cilj razpisa je oblikovanje CGP projekta za komunikacijske in promocijske namene ter spodbujanje mladih k udeležbi v projektu, zato naj bo CGP inovativen, kritičen in drzen ter mladim prijazen. S CGP-jem projekta bomo gradili prepoznavnost projekta med mladimi kot tudi splošno javnostjo.

Rok za oddajo ponudbe je podaljšan: 19. februar  2016. Za dan oddaje šteje dan oddaje pošiljke na pošto oziroma dan osebne oddaje ponudbe  na sedežu naročnika.

Odpiranje prijav na sedežu naročnika ne bo javno. O odpiranju prijav se vodi zapisnik. Rezultati razpisabodo javno objavljeni – na spletni strani naročnika in sodelujočih organizacij. Ponudbe, ki ne bodo izbrane, bomo vrnili udeležencem v roku 15 delovnih dni po objavi rezultatov.

 

Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa  obveščeni predvidoma do: 26. februarja 2016.

Zaradi zagotavljanja večje jasnosti namena razpisa, smo 03.02.2016 ob 16h naložili posodobljeno verzijo razpisa. Za vsa vprašanja smo na voljo na jamstvozamlade@gmail.com.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa