Razpis za prosto delovno mesto Mladinski delavec – pomočnik vodje projektov

Zavod Mladinska mreža MaMa na podlagi Javnega razpisa “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju” objavlja prosto delovno mesto mladinski delavec na področju mladinskega dela (m/ž).

Naziv delodajalca Zavod Mladinska mreža MaMa
Predpisana izobrazba Najmanj V. stopnja
Zahtevane delovne izkušnje Vsaj 1 leto na področju mladinskega dela, kjer šteje tudi prostovoljno delo.
Posebna znanja Aktivno znanje slovenskega jezika.

Aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

Organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

Poznavanje dela na področju mladinskega dela.

Poznavanje dela z računalnikom.

Sposobnost timskega dela.

Poznavanje projektnega dela.

 

Osnovna mesečna neto plača       700 eur neto + dodatki
Dodatki Opredeljeni z Zakonom o delovnih razmerji, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti ter drugo veljavno zakonodajo

Dodatki se opredelijo z Internim pravilnikom in Individualno pogodbo o zaposlitvi

Odgovornost za delo Odgovornost za zakonitost in strokovnost dela zavoda
Osnove za delo Veljavna zakonodaja, splošni akti zavoda, odločitve ustanovitelja in Sveta zavoda
Poskusni rok 3 mesece
Odpovedni rok V skladu z zakonodajo
Druge značilnosti Zaposlitev za določen čas – 9 mesecev (1.2.2018 – 30.9.2018)

Število delovnih mest: 2

Zaposlitev na projektnih delovnih mestih se bo izvedla le v primeru, da bo delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran.

**********************************************************************************

OPIS DELA & DELOVNE NALOGE

 

 • Priprava razpisne dokumentacije za projekte
 • Sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov
 • Pomoč pri organizaciji rednih in projektnih aktivnosti
 • Izvedba usposabljanj za mlade
 • Priprava učnih vsebin za različna usposabljanja, pisanje strokovnih besedil
 • Udeležba na internih usposabljanjih za karierni razvoj
 • Organizacija rednih srečanj in usposabljanj članic na Klubu MaMa
 • Informiranje mladih o ukrepih
 • Komunikacija s članicami – mladinskimi centri

 

 • Opravljanje drugega dela v zvezi z izvajanjem programov zavoda:
 • sodelovanje v delu strokovnih in drugih organov zavoda,
 • sodelovanje z uporabniki programov,
 • sodelovanje z lokalnimi in državnimi oblastmi, podjetji in sorodnimi programskimi organizacijami v lokalni skupnosti, državi in tujini,
 • sodelovanje v posebnih projektih.

 

 • Pomoč direktorju pri organiziranju poslovnega in programskega dela zavoda:
 • beleženje različnih evidenc za potrebe spremljanja izvajanja programa zavoda,
 • izdelava  poročil o programih,
 • sodelovanje pri planiranju in spremljanju realizacije letnega načrta zavoda,
 • občasno nadomeščanje odsotnih programskih sodelavcev.

 

Rok in način za oddajo prijave:

Svojo vlogo z motivacijskim pismom (največ 1000 znakov s presledki) in življenjepisom pošljite priporočeno po pošti do: torka, 16.1.2018 in sicer na Zavod Mladinska mreža MaMa, Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana. Razgovori za zaposlitev bodo potekali 19.1.2018.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa