Reactive Youth – drugi mednarodni partnerski sestanek

Partnerji projekta Reactive Youth, namenjenega opolnomočenju ruralnih mladinskih delavcev, so se med 13. 6. 2023 in 16. 6. 2023 srečali na drugemu partnerskemu sestanku projekta, v idiličnem okolju avstrijske vasi Werfenweng. Vas Werfenweng, le slabih 50 kilometrov oddaljena od Salzburga, se lahko pohvali z izjemnimi trajnostnimi praksami, ki jih razvijajo že od 90. let naprej. 

Slikovito okolje je partnerjem omogočilo navdihujočo izvedbo sestanka. Partnerji so najprej pregledali dosedanje opravljeno delo, s poudarkom na rezultatih analize terena. Sprejeli so sklep o nadaljnjih delovnih korakih za oblikovanje političnega priporočila, temelječega na opravljeni raziskavi terena. Prav tako so pozornost namenili načrtovanju naslednjih korakov v projektu; partnerji se bodo lotili priprave interaktivne metodologije spodbujanja mladinskega dela v ruralnih okoljih, ki bo pilotno izvedena v januarju 2024, v Sloveniji. 

Pozornost je bila namenjena tudi preostalim delovnim paketom; opravljen je bil pregled dosedanjih komunikacijskih aktivnost in napredka spletne strani projekta in sprejet sklep o njihovem nadaljevanju ob novih projektnih aktivnostih; končno pa je bila partnerjem predstavljen predlog digitalne rešitve za oblikovanje interaktivnih zemljevidov lokalnih znamenitosti, ki jih bodo mladi razvijali ob opori mladinskih delavcev v prihodnjem letu. V okviru projekta se nam do konca leta 2023 in v letu 2024 obetajo sledeče aktivnosti: 

  • Priprava končnega političnega priporočila za izvajanje kakovostnega ruralnega mladinskega dela. 
  • Razvoj metodologije za izvajanje kakovostnega ruralnega mladinskega dela in njena pilotna izvedba v januarju 2024. 
  • Izvajanje lokalnih delavnic z mladimi v ruralnih okoljih, za dvig zavesti o aktivni participaciji in za odpiranje dialoga med mladimi in lokalnimi odločevalci, ter za pripravo lokalnih pobud mladih. 
  • Vzpostavitev spletne strani projekta, ki bo združevala vse projektne rezultate. 

Nadaljevanja projekta se že veselimo!

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa