ReActive Youth – Začetek projekta opolnomočenja mladinskih delavcev in mladih iz podeželjskih okolji

Predstavnice Mreža MaMa so se med 12. 2. 2023 in 15. 2. 2023 udeležile prvega mednarodnega srečanja KA2 projekta Reactive Youth: Rural Entrepreneurship, Active Citizenship and Territories Identity Visibility through the Engagement of Youth. Zagonski sestanek s partnerji iz Španije, Grčije, Italije in Portugalske je bil namenjen pripravam na izvajanje projekta. Produktivni sestanek v idiličnem mestu Arena de San Pedro je minil v znamenju sodelovanja. Omogočil nam je krepitev partnerskih povezav in zagotovil pripravo za kakovostno izvedbo projektnih aktivnosti.

V okviru projekta bomo: 

  • Pripravili politično priporočilo za lokalne odločevalce za uspešno vključevanje lokalnih mladih v odločevalne procese.
  • Razvili komplet orodji za mladinske delavce v ruralnih okoljih, za opolnomočenje in spodbujanje vključevanja lokalnih mladih, s poudarkom na ohranjanju lokalnega kulturnega bogastva. 
  • Vzpostavili interaktivne zemljevide kulturnih znamenitosti v ruralnih okoljih, na podlagi ključnih elementov kulture, ki jih prepoznavajo mladi. 

S projektnimi aktivnostmi bomo naslovili tako ruralne lokalne odločevalce kot mladinske delavce in mlade. S krepitvijo kompetenc mladinskih delavcev, gradnjo ozaveščanja lokalnih odločevalcev o dobrih praksah vključevanja mladih bomo mladim omogočili prepoznavanje in ustvarjanje novih priložnosti za izvedbo lastnih pobud v lokalnem okolju na tematiko lokalnega kulturnega bogastva. 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa