Regijski dogodki so se zaključili v Slovenj Gradcu

V Slovenj Gradcu odvijal zadnji regijski dogodek v letu 2015, dvanajsti po vrsti, ki jih na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit.

Tem strukturiranega dialoga je bila: podjetniške možnosti in priložnosti mladih v regiji. Izbrani častni gostje na dogodku bodo g. Jan Škoberne, poslanec v Državnem zboru, dr.Peter Debeljak, direktor URSM, ga.Maja Mešl; v.d. direktorice VŠTP (Visoka šola za tehnologijo polimerov), pobudnica in bivša koordinatorka Podjetniških forumov MO Slovenj Gradec in g.Jure Knez; RRA Koroška, vodja projekta Podjetno v svet podjetništva.

Jan Škoberne, poslanec v Državnem zboru je vse navzoče lepo pozdravil in glede gospodarskega razvoja in posledičnega zaposlovanja mladih povedal, da na nacionalni ravni poskušajo vzpostaviti zakonodajo, ki bi omogočala pravo in zdravo podlago na trgu dela za vse vpletene. Kot je povedal, je velikokrat težava tudi v neenakih stališčih predstavnikov v državnem zboru. Omenil je tudi Novelo zakona o gospodarskih družbah, ki kot pravi, je velik uspeh in dosežek tega mandata. Omenil je tudi spodbude v smeri prepoznavnosti slovenskega gospodarstva, recimo predstavitvene sejme, katerih neposreden učinek oziroma cilj je povečanje izvoza. dr.Peter Debeljak, direktor URSM je v svojih uvodnih besedah povedal, da, da je država pred velikim izzivom in držati se mora, kot pravi 3 točk: stari odgovori ne prinašajo rezultatov, ni mogoče reševati težav vertikalno in potrebno se je zavedati, da se mora do mladih ljudi pristopati individualno, za kar pa kot pravi, potrebujemo močnejše lokalne strukture. Družbena dinamika v zadnjih 5 ali 10 letih, po njegovem, postaja drugačna. Družba se na to ni dovolj dobro odzvala pravi, in nastala je razlika med pričakovanji in željami ter odgovori, ki jih država ponuja. V ta prepad, pa kot pravi, se je ujelo predvsem naječ mladih.

Maja Mešl; v.d. direktorice VŠTP (Visoka šola za tehnologijo polimerov), pobudnica in bivša koordinatorka Podjetniških forumov MO Slovenj Gradec je o možnosti za mlade podjetnike in o dosedanjih aktivnostih na tem področju povedala, da je osnovno poslanstvo šole v osnovi posameznika dobro izobraziti za lastno podjetnško pot. Kot pravi, »študente poskušamo motivirati za mednarodno mobilnost«, saj se s tem obnašajo proaktivno in iščejo pravo pot zase. Spodbujanje podjetništva v lokalnem okolju se jim zdi izrednega pomena in to vidijo tudi kot svoje drugo poslanstvo, saj se s tem lahko pomaga tudi zajeziti beg mladih iz regije. Najpomembnejše se ji zdi, da se na Koroškem začnejo organizacije povezovati in aktivnosti, ki jih organizirajo za mlade, morda ponudijo skupaj. Poudarila je, da bodo cilje dosegli le s povezovanjem in sodelovanjem. Z mladimi in za mlade.

Jure Knez iz RRA Koroška, vodja projekta Podjetno v svet podjetništva je povedal, da je njihovo delo osnovano na pristnem stiku z mladimi. Skozi strah so v zadnjih letih ugotovili, da je mladim najtežje začeti. Imeti pogum in svojo idejo predstaviti ter argumentirati. Opažajo, da se mladi velikokrat k podjetniški poti napotijo iz nuje in velikokrat se izkaže, da so ideje najuspešnejše takrat, ko jo posameznik razvija iz svojega hobija oziroma takrat, ko le ta ponuja alternativo ali odgovor na stisko na terenu oziroma v praksi. Kot pravi, ni vedno dovolj, da se v okviru programov ponuja prostor, potrebno je dobiti prave ljudi, jih opolnomočiti in poskrbeti, da bodo na terenu delali pravilno, strokovno in se na svoji poti učili. K zaključku svojega uvodnega govora je dodal še: “Samo samozaposleni ne bodo dovolj za razvoj slovenskega gospodarstva in izboljšanje področja zaposlovanja mladih.” Andrej Čas, župan Mestne občine Slovenj Gradec je glede vzpostavitve prave skupnosti za obstoj coworking prostora povedal, da je težava verjetno tudi v odmaknjenosti regije in pomanjkanju različnih akterjev, ki bi bilo ustvarjali t.i. skupnost. Kot pravi je pot do uspeha odvisna od mladih, ki lahko pridejo s pravim načrtom za delo in tako ustvarijo začetek.

Poslanec Jan Škoberne je omenil tudi ukrepe, ki niso finančne narave. Kot pravi, Slovenijo čaka tudi delo na področju reorganizacije dela, izkoristka polnega učinka dela vsakega posameznika, itd, kar, kot pove, ni nujno, da državo stane veliko, a lahko močno pripomoče k optimizaciji področja zaposlovanja in trga dela. dr. Peter Debeljak, direktor URSM je glede vloge mladinskih delavcev in organizacij pri malem podjetništvu povedal, da dodano vrednost dodaja lokalna skupnost in posamezniki iz lokalnega okolja, saj kot pravi, prinesejo inovativnost, da bi se problem lahko identificiral in nato tudi reševal. Predstavljajo alternativo tako v načinu, kot zornem kotu, pravi.

Uvodni pozdravi organizatorjev

Andrej Čas, župan Mestne občine Slovenj Gradec je v uvodnem pozdravu mlade zbrane nagovoril in vsem skupaj zaželel dobro debato regijskem dogodku, na katerem so se zbrali. Opomnil je na razmere mladih v regiji, ki za življenje, kot pravi, niso najboljše in po njegovem je tudi ta pot, preko regijskih dogodkov, prava, da lahko mladi predstavijo svoje ideje in želje. Kot pravi se na področju zaposlovanja lahko naredi veliko in poudarja, da ima določeno vlogo tukaj tudi lokalna oblast, ki se na ta izziv odziva aktivno. Direktor URSM, dr. Peter Debeljak je povedal, da gre za edini regijski dogodek na Koroškem in kot pravi, verjame, da bo tudi tukaj aktivnost mladih prepričala. Kot je navedel, analize dela na regijskem dogodku, kažejo, da je pot, ki so jo začrtali s strkukturo regijskih dogodkov, prava, saj se lažje identificira in nato komplementarno deli dobre prakse. Vsem mladim in ostalim prisotnim je zaželel odprto in živahno razpravo. Danijel Valentin iz MSS je pravtako vse pozdravil in izpostavil pomembnost strukturiranega dialoga ter predstavitev dobrih praks. Kot pravi je cilj izobljšanje položaja mladih, v kar verjeme. Poudaril je, da mladinske strukture življenje mladih sooblikujejo in prav je, da mladi na glas in jasno oblikujejo svoje zahteve in pričakovanja.

David Banović iz Mladinske mreže MaMa je predstavil delo tako Mreže MaMa, kot tudi portala mlad.si, hkrati pa je vse mlade pozval, da tekom dne dogajanje ne le spremljajo, a se dejansko tudi oglašajo in priložnost izkoristijo z namenom izboljšanja situacije mladih. Tilen Klugler, direktor Spotur SG je predstavil prostor, kjer poteka regijski dogodek in povedal, da so tematiko izbrali predvsem zaradi potrebe po izboljšanju položaja mladih na tem področju. Kot pravi, se veseli strukturiranega dialoga, ki sledi, mlade in vse navzoče pa je tudi on pozval, da v dogodku aktivno sodelujejo. Elizabeta Lakosil iz Movita je mlade pozvala, da aktivnost spremljajo predstavitve dobrih praks in tako morda dobijo idejo tudi za lastne projekte. Omenila je vsebinsko plat svoje predstavitve projekta Erasmus+, ki ga bo, kot je povedala, kasneje tudi predstavila. Mlade je pozvala k jasni opredelitve želja in interesov.

Primeri dobrih praks

MKC Slovenj Gradec (mednarodni projekti; Erasmus+, mladinski turizem, avdio produkcija, beleženje neformalnih znanj, sodelovanje s šolami in mladinskimi organizacijami)

MKC Slovenj Gradec pokriva različne aktivnosti; spodbujanje večje zaposlitve mladih, aktivna participacija mladih, strukturirani dialog, multimedija, mladinski turizem in različne mednarodne aktivnosti. Predstavili so več mednarodnih aktivnosti, za katere so se odločili, predvsem, ker prednosti, ki jih mladi z vklučitivjo v te projekte dobijo, niso pridobljive drugače. Raba tujega jezika, organizacija poti, organizacija lastnega dela in stroškov. Kot so povedali, da so mladi na začetku v projekte vstopali s precej rezerve, a danes je zanimanje, tudi zaradi preteklih dobrih praks, izjemno.

S strani mladih in neprofitnih organizacij, prisotnih na regijskem dogodku, smo med predstavitvami dobrih praks slišali tudi predlog po večji prisotnosti predstavljalcev programov Erasmus+ tudi v lokalnih okoljih, ne samo na nacionalni ravni. Tudi Elizabeta Lakosil iz Movita je povedala, da to že počnejo, predvsem po mladinskih hostlih, kjer lahko pridejo v stik z mladimi, vodijo pa tudi aktivnosti v okviru regijskih dogodkov se bodo nadaljevale tudi naslednje leto.

Erasmus+Mladi v akciji

Elizabeta Lakosil iz Movita je povedala, da so osnovni cilji programa Erasmus + predvsem izboljšati ključne kompetence in sposobnosti mladih, kot tudi: promoviranje participacije, aktivnega državljanstva, medkulturnega dialoga, socialne vključenosti, solidarnosti. Zaradi pomembnosti financiranja mladinskih organizacij in projektov za mlade, je Elizabeta Lakosil predstavila možnosti sofinanciranja Erasmus +, ki marsikateri organizaciji omogoča delovanje in lažjo organizacijo dela. Organizacije in mladi med drugim tako pridobivajo kompetence in izkušnje za boljšo zaposljivost, predvsem pa se mladi lažje integrirajo v družbo in postajajo kritični državljani.

Kompleks Ravne na Koroškem

Tadejin Rok sta predstavila dogajanje in aktivnosti za mlade, ki so organizirane s strani koroškega mladinskega kulturnega centra, KMKC Kompleks. Kompleks predstavlja rezultat večletnih prizadevanj KKŠ za vzpostavitev kontinuiranega kulturno-zabavnega programa na območju Koroške. Glavna dejavnost pa je organizacija kvalitetnih programskih vsebin s področja kulture, športa in izobraževanja. Koroški mladini ponuja prostor za ustvarjanje glasbe, igre, učenja tujih jezikov (poleg dvorane je na voljo tudi predavalnica), plesa, gledališča, itd. Delujejo tudi na področju preprečevanja odhoda mladih iz regije se usmerjajo predvsem s tem da mladega opremijo s kompetencami, znanjem kulturo za lastno predstavitev, ter tako na strukturiran način poskrbijo, da mladi lahko ostajajo tudi doma.

MKC Marenberški

Sarain Anja sta svojo predstavitev organizirali tako, da so se vsi obiskovalci lahko sprehodili po prostoru, kjer sta skupaj pripravili nabor informacij o ustanovitvi in razvoju MKC Marenberški. Na plakate s priloženimi fotografiji sta spisali tudi informacije o projektih, ki jih organizirajo, pa tudi o načrtih in željah glede projektov, ki sledijo v prihodnosti.

Ustvarjalnik

Matija Goljarje povedal, da se Ustvarjalnik ukvarja izključno in le s področjem zaposlovanja mladih. Gre za podjetniški peskovnik, kjer pomagajo mladim do poslovnega preboja, organizirajo podjetniške delavnice ter izobraževanja, vodijo podjetniške krožke in skrbijo za promocijo podjetništva med mladimi. Ker sodelujejo tudi s številnimi šolami in sponzorji, ki njihovo delovanje podpirajo in jih sofinancirajo, skrbijo za visoko transparentnost njihovega delovanja.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa