Regijski dogodki v mladinskem sektorju po Sloveniji od septembra do decembra

Urad Republike Slovenije za mladino, organ v sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pripravlja v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije (MSS), Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit dvanajst regijskih dogodkov po statističnih regijah Slovenije, namenjenih krepitvi mladinskega sektorja.

Ciklus dogodkov se bo pričel jeseni, s prvim dogodkom 9. septembra 2015 v Brežicah, ko bo častna gostja ministrica za znanost, izobraževanje in šport dr. Maja Makovec Brenčič, zaključil pa se bo v začetku meseca decembra z nacionalnim posvetom o aktualnih temah v mladinskem sektorju.

Osrednja tema posveta bo določena v širšem posvetovalnem procesu z mladinskim sektorjem. Z omenjenimi dogodki, na katere bodo poleg mladih iz regije vabljeni tudi področni ministri in poslanci, želimo dvigniti zavest lokalnih deležnikov za mladinsko delo in mladinsko politiko na lokalni in regionalni ravni, prenesti znanje, dobre prakse in izkušnje na lokalne deležnike ter ponuditi strukturirani dialog med lokalnimi mladinskimi strukturami in politiki, gospodarstveniki ter drugimi deležniki iz določenega kraja oz regije.

Regijski dogodki v mladinskem sektorju bodo potekali ob sredah pod skupnim sloganom »Rastimo skupaj!«. Poleg ministrov kot častnih gostov bodo na dogodke vabljeni tudi župani in drugi pomembni predstaviniki zavodov ter drugih ustanov iz obiskane regije, ki imajo vpliv na razvoj mladinskega sektorja v regiji. Dogodki bodo odprti za medije in vas bomo o njih natančneje sproti obveščali.

Vsak regijski dogodek bo sestavljen iz plenarnega zasedanja, v katerem bodo med drugim izpostavljeni modeli dobrih praks, ki se v regiji že izvajajo. Posredovane bodo tudi ključne informacije s strani Mladinskega sveta Slovenije in sodelujočih nacionalnih organizacij, ki se bodo dotaknile pomena mladinskega organiziranja, razvoja mladinskih politik, participacije mladih, prijav na razpise ipd. Izbor teme bo prilagojen specifični regiji in se bo razlikoval od dogodka do dogodka. V drugem delu bo potekal strukturirani dialog z eminentnimi gosti. Kot spremljevalna aktivnost je predvidena tudi »mladinska tržnica«, kjer se bodo lahko predstavile lokalne mladinske organizacije in njihove posebnosti.

Z regijskimi dogodki za mlade želimo poudariti pomembnost sodelovanja nacionalne politike z lokalno skupnostjo in predvsem z mladinskim sektorjem ter preko dogodkov, ki se jih udeležijo ministri ali vsaj državni sekretarji, dati mladim v lokalni skupnosti priložnost, da preko strukturiranega dialoga odprejo vse teme, ki jih želijo izpostaviti in nadgraditi v pogovorih z odločevalci in se na tak način približati reševanju določenih težav. Z omenjenimi dogodki se bomo tudi približali našemu skupnemu cilju – hitrejši razvoj in izboljšanje položaja mladih v naši družbi.

Več podrobnosti o regijskih dogodkih glede datumov in lokacij lahko najdete na spletni strani www.mlad.si.

V priponki se nahaja seznam vseh regijskih dogodkov in okvirnih tem za razpravo, ki se bo še dopolnjeval. V kolikor imate vprašanja, ki bi jih želeli zastaviti na določenem dogodku, lahko pišete na info@mreza-mama.si.

V priponki je tudi VABILO – prvi regijski dogodek v Brežicah.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa