ReYion: Rural Empowerment through Youth Initiatives and Organisations Networking

Rural Empowerment through Youth Initiatives and Organisations Networking (ReYion) je 19-mesečno strateško partnerstvo petih držav, ki poteka med februarjem 2017 in avgustom 2018. Projekt je osredotočen na opolnomočenje mladih na področju delovanja mladinskega sektorja na podeželju.  Vodja projekta je španska organizacija Bitartean Jolasean, strateški partnerji pa so Zavod Mladinska mreža MaMa (Slovenija), Komunikujeme o.p.s. (Češka), European Institute for Local Development (Grčija) in Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale (Italija). Projekt je financiran s programom Erasmus+.

                                                                          ReYion project

Bitartean Jolasean.

Cilj projekta je, da se s pomočjo organizacij iz različnih držav razvije mladinske storitve na podeželju. Da bi to dosegli, bodo partnerske organizacije kooperativno razvile nova učna gradiva in delavnice, s ciljem zagotoviti konkretne kompetence mladih za ustanovitev mladinskih organizacij. Teme delavnic se bodo navezovale na: načrtovanje in ustanavljanje mladinskih organizacij; vodenje mladinskih projektov in prostovoljstva na podeželju; računovodstvo in financiranje mladinske organizacije; spodbujanje sodelovanja mladih; mreženje in pridobivanje evropskih sredstev za mladinske projekte.

Kljub temu, da se bodo delavnice osredotočile predvsem na usposabljanje mladih na podeželju in sodelovanje med skupinami mladih na manjših območjih, bodo rezultati projekta primerni za vse mlade, ki nameravajo pridobiti kompetence pri ustvarjanju združenj ali pobud za razvoj mladinskega sektorja v različnih okoljih. Pridobljena izhodišča na delavnicah bodo vsebovala tudi pedagoške usmeritve za vse strokovnjake na področju mladine. Vsi rezultati projekta bodo v obliki nadaljnjih priporočil brezplačno na voljo tudi na spletni strani projekta.

Z namenom pridobitve informacij o potrebah mladinskega sektorja na ruralnih območjih so “ReYion” partnerji že začeli z raziskovanjem trenutne situacije mladinskega delovanja na podeželju.  Organizacije si bodo lahko izmenjale dobre prakse na področju izvajanja mladinskih pobud in opolnomočenja mladih na podeželju. Izvedla se bodo tudi srečanja z različnimi akterji, ki sodelujejo v mladinskem sektorju z namenom, da se pridobijo informacije o potrebah mladinskega sektorja na ruralnih območjih. V skladu s tem  bodo partnerske organizacije oblikovale in razvile učna gradiva.

Strateški partnerji.

Cilji projekta:

-povečati število mladinskih organizacij na podeželju,

-povečati število mladinskih pobud in priložnosti za povečanje aktivne participacije mladih,

-preprečiti pasivnost mladih na podeželju,

-ustvariti mladinske organizacije na podeželju – za izvajanje skupnih pobud in spodbujanje sinergije med njimi,

-povečati prepoznavnost projekta in s tem razširiti mladinske pobude in vključiti neformalne skupine, ki so del projekta, kar bo omogočilo izmenjavo dobrih praks ter oblikovanje skupnih projektov,

-promovirati program Erasmus + in spodbujati participacijo mladih na podeželju.

 

Časovnica projekta.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa