S projektom AKTIVIUM do zaposlitve

V preteklem tednu smo vas pozivali k informiranju mladih o inovativnih programih zaposlovanja, ki jih Zavod RS za zaposlovanje razpisuje v okviru sheme Jamstvo za mlade. V vzhodni kohezijski regiji bo v okviru programa kmalu zaživel projekt AKTIVIUM, ki bo povezoval delodajalce z mladimi brezposelnimi osebami.

Na Študentski organizaciji Univerze v Mariboru (ŠOUM) namreč že vrsto let opažajo, da izobraževalni sistem v Sloveniji ne opremi mladih z vsemi kompetencami, ki jih na trgu dela iščejo delodajalci. Prav zaradi tega in na podlagi dolgoletnih izkušenj pri organiziranju neformalnih izobraževalnih projektov, ki opolnomočijo mlade, so pripravili projekt AKTIVIUM, ki bo združeval potrebe delodajalcev in obstoječe kompetence mladih, skozi izobraževalni del projekta pa bo zapolnil vrzeli, ki preprečujejo njihovo sodelovanje.

Projekt bo trajal do oktobra 2019, prvi sklop izobraževanj se začne že v mesecu februarju in se nato ponovi, za nove skupine udeležencev, vsak mesec. Prvo izobraževanje bo potekalo v Mariboru in vzporedno v Slovenski Bistrici. Vse stroške izobraževanja krije ŠOUM, prav tako pa udeleženci dobijo povrnjene potne stroške in so upravičeni do nadomestila za aktivnost v višini 1,1 EUR na uro.

Delodajalci, ki bodo zaposlili mlado osebo, vključeno v projekt AKTIVIUM, bodo deležni finančne spodbude za zaposlitev za eno leto v višini 5000 EUR.

ŠOUM vabi vse mlade iskalce zaposlitve, ki si želijo nadgraditi svoje kompetence, da se pridružijo projektu AKTIVIUM na spletni strani www.aktivium.si. Vabijo tudi vse mladinske centre, da se pridružijo projektu kot partnerji – tako pri obveščanju mladih kot tudi pri iskanju potencialnih delodajalcev za mlade.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa