SAZAS in Mreža MaMa

Delovna skupina Mreže MaMa za pogajanja z Združenjem SAZAS, se 22. oktobra sestala s predstavniki SAZAS-a.

Namen pogovora je bil priprava novega krovnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del v obliki javnega izvajanja, ki jih organizirajo mladinski centri med Združenjem SAZAS in Mrežo MaMa. Trenutno je v veljavi krovni sporazum in na podlagi njega sklenjene individualne pogodbe, ki pa prenehajo veljati konec leta 2013.

Združenje SAZAS je predstavilo nov predlog Krovnega sporazuma, ki ga bo Mreža MaMa preučila in se do njega opredelila ter v pogovorih z Združenjem skušala najdi najboljše rešitve za članice Mreže MaMa. O poteku pogajanj bomo članice sproti obveščali.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa