SD – Tepih jamranja v Trbovljah

V okviru Strukturiranega dialoga projekta ZA DRUŽBENE SPREMEMBE, je 8.11.2016 v Mladinskem centru Trbovlje potekal dogodek Tepih jamranja.

Dogodek je bil oblikovan v okviru dogodka lokalnih ambasadorjev projektv Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost in mladi, so v delu skupinske diskusije debatirali o predlogih za izboljšanje njihovega položaja v družbi.

Na dogodku je sodelovalo 16 mladih.

Oblikovali so naslednje predloge:

Vsi javni zavodi (vrtci,šole, občina, mladinski centri…), ki imajo 10 zaposlenih sprejemejo na prakso 1 praktikanta (sorazmerno, če ima javni zavod 20 zaposlenih, bi sprejel 2 praktikanta)

Da bi Zavod za zaposlovanje RS, dal priložnost tistim, ki so bolj aktivni pri iskanju zaposlitve, kot tistim ki so dlje časa brezposelni (spodbujali bi aktivnost mladih)

Ljudje, ki so 5 let pred upokojitvijo preidejo na polovični delovni čast, za 4 ure pa ga nadomesti mlada oseba brez izkušenj.

Dijakom širše, bolj podrobno predstavitvi potek pridobivanja službe (Treasure hunt – prevzamejo mladinske organizacije (proje)

Določiti oz. zvišati obvezno minimalno število ur prakse v Srednji šoli.

Urban Krevl, mladinski delavec je po koncu dialoga povedal: “Dogodek se mi je zdel super saj so lahko mladi preko interaktivne delavnice skupaj z mladinskimi voditelji oblikovali konkretne predloge, ki so se navezovali na temo velotnega dneva, zaposlovanje in zaposljivost mladih. Zdi se mi, da so tovrstni dogodki strukturireanega dialoga super, saj lahko mladi preko mladinskih centrov predstavijo svoje ideje, pobude, kritike odločevalcem in tako aktivno sodelujejo v oblikovanju družbe.”

Mreža MaMa je mrežna nevladna organizacija, ki združuje 46 mladinskih centrov iz vse Slovenije. Bistvo njenega delovanja je v povezovanju, spodbujanju mladinskega dela, zagovarjanju interesov mladinskih centrov in mladih ter izvajanju strukturiranega dialoga, ki ga že 5. leto zapovrstjo izvaja skupaj z Mladinskim svetom Slovenije.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa