Seja delovne skupine za spremljanje izvajanja Jamstva za mlade

Po letu 2019 se je včeraj virtualno ponovno sestala delovna skupina za spremljanje izvajanja ukrepov Jamstva za mlade. Za začetek seje delovne skupine so vsa resorna ministrstva (MDDSZ, MIZŠ, MK, MGRT, MKGP) predstavila pregled izvajanja ukrepov Jamstva za mlade v letu 2020. Številke so pokazale, da se je z ukrepi aktivne politike zaposlovanja, zaposlilo 6.271 mladih.

V drugem delu so vsa resorna ministrstva predstavila načrt ukrepov Jamstva za mlade v letu 2021. Pri slednjem so zelo pomembne spodbude za zaposlovanje na zelenih delovnih mestih, ki bodo prispevale k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Hkrati pa se s temi spodbudami zmanjšuje tudi število brezposelnih.

Ob zaključku seje je Zavod Republike Slovenije predstavil analizo Mladi na trgu dela v obdobju med letoma 2016 ter 2020. Analiza je pokazala, da je bilo na koncu leta 2020 delovno aktivnih 119.533 mladih ter, da je bilo na koncu leta 2020 registriranih 18.336 brezposelnih mladih. Trend se je sicer zvišal v primerjavi s preteklimi leti, kar pa je posledica epidemije korona virusa. Stopnja brezposelnih mladih v tretjem četrtletju leta 2020 je bilo še vedno pod evropskim povprečjem in je znašalo 14.9% brezposelnih mladih.

Člani delovne skupine so določili tudi časovnico za pripravo poročila o izvajanju ukrepov Jamstva za mlade v obdobju med 2016 in 2020.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa