3. seja Sveta Vlade RS za mladino

Danes, 21. februarja 2019, so se na seji Sveta Vlade RS za mladino sestali članice in člani Sveta, ki mu predseduje minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, sestavljajo pa ga predstavniki mladinskih organizacij in vlade RS.

Na tokratni seji Sveta so ministrstva, ki se ukvarjajo s problematiko mladih, predstavila aktivnosti, ki jih izvajajo na tem področju. Obravnavali so tudi druga aktualna vprašanja, povezana z mladimi, kot sta nova evropska strategija za mlade 2019-2027, sprejeta novembra 2018 in orodje Youth Wiki, ter govorili o izzivih pri izvajanju programov Erasmus+, Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota.

Seje se je udeležila tudi naša direktorica, mag. Maja Hostnik, ki je predstavila zaključke projektov Aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018, sofinanciranih s strani MIZŠ in Evropskega socialnega sklada, ter priporočila skupne zaključne konference Mladimo prihodnost.

V sklopu projektov Aktivnega državljanstva za večjo zaposlenost mladih 2016–2018 je bilo na voljo 5 milijonov sredstev (za regionalne in nacionalne projekte), ki smo jih organizacije počrpale in dosegle zastavljene kazalnike ter tako dokazale, da znamo zelo dobro izkoristiti sredstva namenjena za razvoj mladinskega sektorja. 10 organizacij, ki je vodilo nacionalne projekte, je skupaj zagotovilo 479 zaposlitev mladih (mladim pomagalo do zaposlitve), v projekte aktivno vključilo več kot 2795 mladih, izvedlo 2014 usposabljanj in realiziralo 232.153 ur usposabljanj (čas, ki so ga mladi udeleženci preživeli na usposabljanjih).

»V skupnem dokumentu smo organizacije, ki smo izvajale projekte, izpostavile predlog za povečano, redno in sistemsko urejeno financiranje organizacij v mladinskem sektorju, kar bi zagotovilo stabilno delovanje. S tem pa tudi kakovost, razvoj in večjo prepoznavnost mladinskega dela in sektorja, ki deluje že več desetletij in s svojimi aktivnostmi dosega pozitivne družbene učinke na organizirano in neorganizirano mladino. Med najpomembnejše učinke mladinskega dela štejemo pridobivanje kompetenc mladih, aktivno participacijo, višjo zaposljivost in pridobitev veščin za lažji prehod iz mladostništva v samostojno življenje.« je na seji Sveta Vlade RS za mladino izpostavila Maja Hostnik.

Kot dejstvo in argument za povečanje integralnih sredstev za mladinski sektor so organizacije navedle, da je Javnem pozivu za sofinanciranje programov mladinskega dela 2018-2019, na voljo 1,45 mio sredstev na leto za približno 110 mladinskih organizacij. Povprečna organizacija iz mladinskega sektorja za svoje delovanje tako letno prejme približno 13.000 evrov.

»Sredstva za normalno delovanje in redne aktivnosti za razvoj ter nadaljnji obstoj na ta način financiranih projektov, po zaključkih večine ne zadoščajo, zato smo danes tukaj, z željo, da bi začrtali skupne cilje k reševanju teh izzivov.« je še dodala Maja Hostnik.

Povzetek rezultatov projektov in priporočil, ki so bila predstavljena na današnji seji, si lahko preberete v spodnjem dokumentu:

Mladimo prihodnost_poročilo in načrti za mladinski sektor

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa