Septembrska usposabljanja projekta Mladim

V mesecu septembru po počitnicah ponovno pričenjamo z usposabljanji v sklopu projekta Mladim.  Pričenjamo s tremi moduli:  Mednarodno mladinsko delo, Medvrstniško informiranje in Odnosi z javnostmi in komuniciranje.

MEDNARODNO MLADINSKO DELO

Vabimo vas na enodnevno usposabljanje v sklopu projekta MLADIM z naslovom MEDNARODNO MLADINSKO DELO. Usposabljanje je namenjeno tako začetnikom v mednarodnem mladinskem delu in kot tudi vsem, ki bi radi bolj podrobno spoznali načrtovanje  in izpeljavo mednarodnih mladinskih projektov ter se  seznanili z program Erasmus+: Mladi v akciji.

Udeleženci se bodo seznanili s/z:

 • programom Erasmus+: Mladi v akciji ter drugimi programi, ki mlade spodbujajo k mednarodni mobilnosti,
 • možnostmi vključitve mladinskega centra in mladih v program Erasmus+: Mladi v akciji,
 • oblikovanjem kvalitetnega mednarodnega partnerstva,
 • prijavno dokumentacijo programa Erasmus+: Mladi v akciji,
 • kriteriji kakovosti programa Erasmus+: Mladi v akciji,
 • iskanjem in oblikovanjem projekte ideje,
 • fazami načrtovanja, vodenja, organizacije in preverjanjem projekta,
 • komunikacijo skozi projekt in razširjanjem rezultatov (DEOR),
 • evalvacijo projekta in kako naslednjič postati še boljši.

Po usposabljanju bodo udeleženci s strani izvajalcev vodeni in mentorirani skozi postopek prijave lastnega mednarodnega projekta.

Usposabljanje bo potekalo v ponedeljek, 25.9.2017 od 9:00 do 18:30 v prostorih MC Prlekije pod vodstvom sodelavcev Mreže MaMa.

Na usposabljanje se lahko prijavite TUKAJ do srede, 20.9.2017.

 

MEDVRSTNIŠKO INFORMIRANJE

Vabimo vas na enodnevno usposabljanje v sklopu projekta MLADIM z naslovom MEDVRSTNIŠKO INFORMIRANJE MLADIH. Ker je sodelovanje in vključevanje mladih v procese mladinskega dela in mladinske centre eno izmed glavnih načel mladinskega dela, bomo za bodoče mladinske delavce organizirali usposabljanje medvrstniškega informiranja in sicer kako definirati in oblikovati potrebe ter kako poiskati informacije o potrebah in načinih življenja mladih. Pri tem je lahko tudi medvrstniško informiranje – “peer-to-peer” metodologija dobra izbira za povečanje participacije mladih in zbiranju informacij kako mladi živijo in kaj delajo.

Udeleženci usposabljanja bodo osvojili naslednje veščine medvrstniškega informiranja:

 • Definiranje potreb po informiranju (katere informacije mladi potrebujejo – Vprašali se bomo ZAKAJ?)
 • Priprava in posredovanje informacij (kako pripraviti in oblikovati informacijo, da bo informativna, jasna in razumljiva ter na kakšen način jo posredovati do mladih – Odgovarjali bomo na KAKO?)
 • Vodenje in vrednotenje (evalviranje) posredovane informacije (ali je bila informacija učinkovito posredovana naprej in kakšen je odziv ter ali je bila komunikacijska pot pravilno izbrana)
 • Ali je bil vzpostavljen vzajemen odnos med skupino (mladinskim delavcem in neorganizirano skupino)
 • Priprava konkretnega načrta medvrstniškega informiranja in izpolnitev delovnega zvezka.
 • Oblikovanje akcijske skupine za promocijo mobilne aplikacije med mladimi in ostalih relevantnih informacij, ki se bodo oblikovale na delavnici.

Usposabljanje je zasnovano tako, da ponuja teoretična izhodišča s strokovnjakom komunikatorjem in poznavalcem današnje mladine in praktične vaje v skupinah in individualno. Vse vaje bodo podprle teoretične osnove ter ponudile prostor za refleksijo. Usposabljanje ponuja vzpostavitev skupnega koncepta medvrstniškega informiranja v mladinskih centrih, zato je primerno za začetnike kot tudi že za izkušene mladinske delavce.

Usposabljanja bodo pod vodstvom sodelavcev Mreže MaMa potekala v večih krajih, tako da se usposabljanja lahko udeležite v okolici kraja kjer bivate:

 

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN KOMUNICIRANJE

Vabimo vas na enodnevno usposabljanje v sklopu projekta MLADIM z naslovom ODNOSI Z JAVNOSTMI IN KOMUNICIRANJE. Usposabljanje je primerno za tako za začetnike kot za izkušene mladinske delavce, namenjeno pa je mladim brezposelnim, ki jih zanima vključitev v mladinsko delo ter zaposlenim mladinskim delavcem in mladinskim delavcem prostovoljcem.

 Udeleženci usposabljanja bodo vodeni skozi sledeče tematske sklope:

 • Kako določiti ciljne skupine in deležnike (spoznali boste razliko med ciljnimi skupinami in deležniki ter kaj je njihova vloga ter katere so njihove lastnosti).
 • Opredelitev in priprava komunikacijskih ciljev projekta in organizacije (kako določiti merljive komunikacijske cilje in zakaj).
 • Komunikacijska orodja (katera so sodobna komunikacijska orodja in kako ter kdaj jih uporabiti).
 • Spoznavanje s komunikacijo z mediji ter kako nastopiti v javnosti (spoznali se boste z osnovnim veščinami nastopanja).
 • Oblikovanje komunikacijskega načrta za projekt ali aktivnost (kako pripravimo komunikacijski načrt in zakaj).
 • Priprava in objavljanje besedil (Kako napisati dobro novico in sporočilo za javnost in zakaj je slog pisanja drugačen za družbena omrežja kot spletno stran ter kdaj uporabiti foto ali video?).
 • Priprava konkretnega komunikacijskega načrta projekta, organizacije ali aktivnosti ter razprava o njem.
 • Izpolnitev delovnega zvezka za načrtovanje komunikacijske kampanje.

 

Usposabljanje bo potekalo v petek, 22.9.2017, 10.00 do 17.00, v prostorih Mladinskega centra Dravinjske doline (Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice) v organizaciji Mreže MaMa in izkušenih komunikatorjev s področja odnosov z javnostmi in medijskega komuniciranja.

Na usposabljanje se lahko prijavite TUKAJ do ponedeljka, 18.9.2017.

 

Vsa usposabljanja so brezplačna.

Za dodatne informacije lahko pišete na mladim@mreza-mama.si ali pokličete na telefonsko številko 030 618 628.

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve neizkušenim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa