Skupaj “MLADIM”

Mreža MaMa s projektom MLADIM spodbuja mlade k aktivnemu državljanstvu, ki med drugim prinaša večjo zaposljivost mladih.

Mladinski delavci, trenerji, voditelji in strokovnjaki z različnih področij bodo izvedli 10 različnih modulov usposabljanj od komuniciranja, projektnega vodenja, medvrstniškega informiranja, mladinskega dela do novih pristopov aktivne participacije skozi glasbo. Preko usposabljanj boste prepoznavali in krepili svoje kompetence za povečanje svoje zaposljivosti in zaposlenosti.

Z mislijo na vas, na mlade, smo v projekt vključili, mladinske centre, članice Mladinske mreže MaMa, ki mladim nudijo prostor za ustvarjanje, druženje in aktivno vključevanje v družbo ter pridobivanje izkušenj za življenje.

MLADIM zagovarja različne interese in vključuje mlade, jih motivira, da se naučijo nekaj novega izven ustaljenih ritmov življenja in med drugim postanejo mladinski informatorji za delo z mladimi ter aktivni državljani pripravljeni za delo in zaposlitev.

Se vam zatika pri realizaciji ideje, bi se priključili enem izmed usposabljanj, pa ne veste na koga bi se obrnili? Si želite pridobiti nova znanja in kritično nastopiti ter povedati svoje mnenje? Opogumite se in vložite energijo vase, opolnomočiti svoje sposobnosti pa vam bodo pomagali mladinski delavci in strokovnjaki, ki delujejo znotraj mladinskih centrov v vaši okolici. Z vami bodo na usposabljanjih razvijali in gradili dodatne kompetence – tam bodo z vami in za vas.

PRIDRUŽITE SE NAM NA JANUARSKIH USPOSABLJANJIH!

Ker vemo, da ste mladi dejavni na številni področjih, si znanja in veščine pridobivate preko različnih udejstvovanj in svojih kompetenc velikokrat niti ne prepoznate ali pa jih ne zmorete smiselno ovrednotiti, vam zdaj ponujamo možnost, da skupaj z nami zabeležite svoje kompetence za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti.

Kdo in zakaj MLADIM?

MLADIM je osvetljen z vidika mladinskega delavca in s pridobivanjem znanj: “MLADIM daje znanja,” “MLADIM nudi informacije,” “MLADIM nudi oporo pri razvoju idej,” “MLADIM krepi kompetence”…

MLADIM se osredotoča na mladinske centre, mladinske delavce, ostale akterje mladinskega sektorja, predvsem pa na ključne udeležence projekta – MLADE.

MLADIM je za senzibilizacijo širše javnosti in opolnomočenje mladinskega sektorja. Preko stalne in pogoste uporabe MLADIM nedvomno opozarjamo na pomen besede “MLAD” širše, kot zgolj v sektorju.

Torej, kaj delaš? “MLADIM.” Vsi vključeni MLADIM-o.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Instrument se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa