Skupna akcija – Informiranje mladih: Kako do boljše informacije?

Mreža MaMa je v sklopu projekta Mreža NVO mladinskega dela, ki je usmerjen v krepitev mladinskega sektorja in mladinskih organizacij v sodelovanju z Društvom ŠKUC in Ljubljansko mrežo info točk – L’MIT, ob evropskem dnevu mladinskega informiranja za mlade in mladinske organizacije organizirala okroglo mizo na temo Informiranje mladih: Kako do boljše informacije?.

Na dogodku je v uvodu vse prisotne pozdravila Andreja Pavlin, vodja projekta mreža NVO mladinskega dela, ki je pojasnila, zakaj smo se odločili za skupni dogodek in kaj je namen skupnih akcij: »Za skupni dogodek smo se odločili v okviru projekta Mreža NVO mladinskega dela, ki v skupnih akcijah med drugim spodbuja skupne projekte mladinskega sektorja, da skupaj oblikujemo in soustvarjamo projekte za mladinske organizacije. Za današnji dan smo se določili zato, ker se zavedamo pomena kvalitetnih informacij in tega, da ja danes potrebno medsebojno povezovanje in sodelovanje.« Evropski dan mladinskega informiranja za mlade so vsi govorci okrogle mize sporočili, da imajo mladi pravico do dostopa do kvalitetnih informacij in jih znajo uporabiti, saj imajo pravico vedeti.

Na srečanju ob evropskem dnevu mladinskega informiranja, 17. aprila, na temo Informiranje mladih: Kako do boljše informacije?, ki smo ga organizirali v sklopu projekta Mreža NVO mladinskega dela, smo se z MSS, ŠKUC, Zavodom MISSS, sindikatom Mladi plus in Uradom RS za mladino dogovorili, da strnemo vrste in skupaj pripravimo različne ukrepe za izboljšanje kvalitetnega informiranja mladih in pri tem k sodelovanju povabimo še ostale zainteresirane deležnike. Pri tem nam je bil tudi v pomoč predstavnik medijev in sicer Jaka Terpinc, urednik oddaje Infodroma na RTV Slovenija, ki je spodbudno podal mnenje, da se mlade državljane da aktivirati in spodbuditi k sodelovanju in soustvarjanju, saj so pripravljeni sodelovati.

Naslednji korak, ki si ga je neformalna skupina prisotnih, med njimi Sanja L. Trojar iz Sindikata Mladi Plus, Zorko Škvor iz Urada RS za mladino, Sara Karba iz MSS, Matjaž Medvešček iz Zavod MISSS, Jaka Terpinc iz TV Slovenija in Ivana Naceva iz Društva ŠKUC ter Andreja Pavlin iz Mreže MaMa, zadala, je to, da se dobijo na neformalnem sestanku in si začrtajo skupne smernice za medsebojno sodelovanje pri informiranju mladih.

V tem obdobju poteka tudi natečaj, s katerim dostopate preko NATEČAJ SKUPNIH AKCIJ. http://mreza-mama.si/data/skupne-akcije-z-nvo-skuc-mreza-nvo-natecaj.pdf

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa