Skupna akcija v sklopu cikla »Beremo s teto Roso«

Tokrat: »Eno znanje, ena pot, en cilj«

Mreža MaMa Mreža v sklopu projekta Mreža NVO mladinskega dela, ki je usmerjen v krepitev mladinskega sektorja in mladinskih organizacij, skupaj z MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže, organizira skupno akcijo v sklopu cikla »Beremo s teto Roso«. Namen skupnih akcij projekta Mreže NVO mladinskega dela je, predstavitev pomena mladinskega dela in mladinskih organizacijah ter organizacijah za mlade v družbi in okolju v katerem delamo, živimo in ustvarjamo. Za mlade in mladinske organizacije tokrat pripravljamo celovito delavnico iz medsebojno povezanih treh sklopov, v katerih udeleženci raziskujejo delovanje mehanizmov, ki omogočajo obstoj globaliziranega ekonomsko-političnega sistema.

Vabljeni na delavnico »Eno znanje, ena pot, en cilj«, v sredo, 16. aprila 2014, od 10.00 do 14.00, v prostorih MISC INFOPEKA.
Na delavnici »Eno znanje, ena pot, en cilj«, ki je namenjena celostnemu razumevanju delovanja družbenega sistema, v katerem živimo in spodbujanju nekonvencionalne politične participacije med mladimi, se bomo dotaknili tem sodobnega časa: brezposelnosti, prekernosti, uničevanju okolja, stanovanjski problematiki mladih in revščini.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa