Skupna akcija v sklopu cikla »Beremo s teto Roso«

Mreža MaMa je v sklopu projekta Mreža NVO mladinskega dela, ki je usmerjen v krepitev mladinskega sektorja in mladinskih organizacij, skupaj z MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže, 16. aprila organizirala skupno akcijo v sklopu cikla »Beremo s teto Roso«. Namen skupnih akcij projekta Mreže NVO mladinskega dela je predstavitev pomena mladinskega dela in mladinskih organizacijah ter organizacijah za mlade v družbi in okolju v katerem delamo, živimo in ustvarjamo. Za mlade in mladinske organizacije smo v sredini aprila pripravili celovito delavnico iz medsebojno povezanih treh sklopov, v katerih udeleženci raziskovali delovanje mehanizmov, ki omogočajo obstoj globaliziranega ekonomsko-političnega sistema.

Na delavnici, ki je bila namenjena celostnemu razumevanju delovanja družbenega sistema, v katerem živimo in spodbujanju nekonvencionalne politične participacije med mladimi, so se udeleženci soočili u aktualnimi temami sodobnega časa kot je brezposelnost, prekernost, uničevanje okolja, stanovanjska problematika mladih in revščina.

Delavnico je izvajalo društvo Humanitas, vodil pa jo je Rene Suša. Po njegovem mnenju je delavnica Eno znanje, ena pot, en cilj trajala nekoliko dlje kot je v navadi in kot je bilo pričakovano oziroma načrtovano, saj so zaradi razpravljanja z udeleženci in njihovega dobrega medsebojnega sodelovanja kljub raznolikostim, morali program podaljšati za približno pol ure, kar je po njegovih besedah zelo pohvalno. »Udeleženci so pokazali visoko stopnjo sposobnosti refleksije in pri opravljanju nalog izkazali unikatne, kreativne rešitve. Zlasti zanimiva je bila pri tem izvedba aktivnosti, ki simulira okoljsko obremenjevanje kot posledico človeških aktivnosti, kjer so udeleženci izkazali sposobnost izjemno širokega razmišljanja izven ustaljenih parametrov, ki so v večini prisotni pri izvajanju tovrstnih delavnic v šolskem okolju.« Udeleženci so na delavnici pokazali visoko stopnjo sposobnosti medsebojnega sodelovanja in razumevanja navkljub njihovim individualno zelo različnim stališčem in raznolikostim, kar je za projektno delo in načrtovanje projektov zelo spodbudno.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa