Skupne aktivnosti mladinskih centrov ob Evropskem letu mladih

Ob razglasitvi Evropskega leta mladih smo na Mreži MaMa k sodelovanju in pripravi aktivnosti za mlade povabili mladinske centre v Sloveniji, z namenom oblikovanja skupne kampanje in načrtovanja aktivnosti za mlade.

Na včerajšnjem srečanju z Mrežo MaMa se je zbralo 40 predstavnikov mladinskih centrov, ki so se podrobneje seznanili s ključnimi cilji in področji Evropskega leta mladih, med katerimi so izpostavljene tematike okolja, trajnosti, izobraževanja, zdravja, aktivnega državljanstva in zaposlovanja. V sodelovanju z Mrežo MaMa bodo pripravili vrsto dogodkov in aktivnosti, ki bodo potekali na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Aktivnosti bodo potekale v vseh regijah, v urbanih in ruralnih okoljih, tudi v tistih, kjer ni mladinskega centra. Tako bodo izvajalci aktivnosti poskrbeli, da nihče ne bo prikrajšan in da bo slišan glas mladih iz celotne Slovenije.

“Mladinski centri so glavni izvajalci mladinskega dela v lokalnih okoljih in tako eden izmed glavnih podpornih stebrov za mlade. Zato je prav, da se v Evropskem letu mladih 2022 kot skupnost koordinirano lotimo izvajanja aktivnosti za mlade in odpiranja problematik, ki so pomembne za mladinski sektor”, je povedal Klemen Balanč, vodja projektov in zagovorništva na Mreži MaMa

Prvi dogodki bodo potekali že v prvi polovici februarja, za več informacij o dogodkih in aktivnostih pa spremljajte tudi portal Mlad.si, kjer bodo objavljene vse informacije v povezavi Evropskim letom mladih.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa