Slovenski heroji osvojili Evropo

Heroji furajo v pižamah, vseslovenska družbeno odgovorna iniciativa, ki poziva k zmanjšanju voženj pod vplivom alkohola med mladimi, je ponovno nagrajena. Tokrat z najvišjo mednarodno strokovno nagrado, ki jo Evropska unija podeljuje za delo na področju varnosti v cestnem prometu. Podjeljuje jo »European Road Safety Council«, ki prikazuje najboljše in najuspešnejše prakse na področju prometne varnosti v EU. Na to nagrado je lahko Slovenija zelo ponosna, saj je to prva tovrstna nagrada, ki potuje v našo državo.

Heroji furajo v pižamah je inovativna akcija medsektorskega povezovanja za zmanjšanje voženj pod vplivom alkohola ter rabe alkohola med mladimi. Povezovanje poteka med mladimi, mladinskimi centri in lokalnimi odločevalci, nacionalnimi strokovnjaki s področja prometne varnosti in javnega zdravja, starši ter podjetji. Gre za edinstven projekt, ki orje ledino na področju povezovanja različnih deležnikov/akterjev s poslanstvom izboljšanja prometne  varnosti med mladimi.

Prejeta nagrada »Road Safety Excellence« še dodatno potrjuje pravilni strokovni pristop, ki so ga s udejanjili v ZAVODU VOZIM v sodelovanju z Generali Zavarovalnico ter drugimi partnerji in podporniki, med katerimi je tudi Mreža MaMa. Tako z iniciativo »Heroji furajo v pižamah« sooblikujejo in implementirajo konkretne rešitve, ki vodijo v izboljšanje prometne varnosti v lokalnem okolju. Eden od inovativnih vidikov iniciative je tudi v potencialu za prenos izven meja Slovenije in mednarodnemu aktiviranju ciljne javnosti. Uspeh iniciative dokazuje, da moramo spremembe najprej narediti v lokalnem okolju, jih ponotranjiti in širiti dalje.

David Razboršek (direktor Zavoda VOZIM):  “Izjemno smo ponosni na dosežene premike. Stroka je prepoznala Heroje kot odlično prakso, ki vpliva na spremembo vedenja mladih. Prejeta nagrada predstavlja trud vseh HEROJEV: poškodovancev, mladih, prostovoljcev, parterjev, lokalnih skupnosti in ostalih, ki smo na različne načine prispevali k izvedbi iniciative »Heroji furajo v pižamah«, k izboljšanju prometne varnosti med mladimi in zmanjšanju voženj pod vplivom alkohola med njimi. Hkrati pa ta nagrada odraža 10 let dela Zavoda VOZIM, naših članov poškodovancev v prometnih nesrečah, ki so iz težkih življenjskih zgodb potegnili osnovo za osebni razvoj in si srčno prizadevajo obvarovati mlade pred prometnimi nesrečami in jim omogočiti varno ter zdravo mladost. Sedaj smo še bolj motivirani, da naše delo nadaljujemo in širimo ne le v Sloveniji, Srbiji ter Bosni in Hercegovini, temveč tudi v ostalih evropskih državah.”

Violeta Bulc (evropska komisarka za promet): “Na ravni Evropske unije smo sprejeli politično zavezo in tudi konkretne načrte, ki bodo pripomogli k uresničitvi Vizije nič – nič smrtnih žrtev in nič hudih poškodb na naših cestah do leta 2050. Nevladne organizacije, igrajo izjemno vlogo pri uresničevanju naše skupne Vizije NIČ z akcijami, ki ozaveščajo in izobražujejo uporabnike cest. Iskrene čestitke Zavodu Vozim za letošnjo nagrado »Road Safety Excellence«. Nagrada odraža dosežke Zavoda in njihov pomemben prispevek k ozaveščanju predvsem mladih uporabnikov cest o nevarnostih, kot je vožnja pod vplivom alkohola in podobno.”

Poleg prejete nagrade »Road Safety Excellence« je bil Zavod VOZIM izbran še s strani občinstva in prejel posebno nagrado Jacques Barott, posvečeno bivšemu komisarju za promet in gorečemu zagovorniku prometne varnosti.

Prejeti nagradi Zavodu VOZIM in partnerjem predstavljata motivacijo za nadaljnje povezovanje različnih akterjev in širjenje zavedanja o pomenu prometne varnosti, s tem pa prispevanja k uresničevanju Vizije nič.

Obrazložitev, zakaj je Zavod VOZIM prejemnik nagrade »Road Safety Excellence« s strani podeljevalca European Road Safety Charter:

»Kampanja “Heroji furajo v pižamah” naslavlja mladostnike, ki so pogosto izpostavljeni tveganju voženj pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi (PAS). Cilj kampanje na nacionalni ravni je tudi ozaveščanje staršev o tveganjih na cestah in njihovo mobilizacijo za izboljšanje varnosti svojih otrok, zlasti ob vikendih. Kampanjo obenem nadgrajuje celovit preventivni pristop in mobilizacija prometne policije, zasebnega sektorja in občin k zmanjšanju vožnenj pod vplivom alkohola in drugih PAS. Projekt je nagrajen za uspešno reševanje pomembnega družbenega problema: vožnje pod vplivom alkohola med mladimi. Kampanja z vključevanjem staršev – ustvarjenih herojev, ki vozijo svoje otroke na / iz zabav, pomembno vpliva na izničenje sicer močno prisotnega vrstniškega pritiska (peer pressure) pri vožnji med mladimi.«

 

Vir in foto: Zavod VOZIM

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa