SOCIALNO PODJETNIŠTVO MCH TURIZEM

Deset mladinskih centrov s hostli se je z namenom boljše prepoznavnosti in bolj učinkovitega nastopa na trgu povezalo v skupnem projektu MCH turizem.

Naziv operacije: MCH Turizem

Namen projekta MCH turizem je razvoj in vzpostavitev skupnega marketinga za mladinske centre hostle, ki so člani Mreže MaMa. Tako so cilji projekta na eni strani usmerjeni k večji prepoznavnosti mladinskih hostlov, predvsem med organizatorji večdnevnih mladinskih programov na nacionalni in mednarodni ravni ter oblikovanju atraktivnih turističnih ponudb za mlade, na drugi strani pa k usposabljanju oseb iz ranljivih ciljnih skupin za delo na področju mladinskega turizma. Z različnimi projektnimi aktivnostmi se zavzemamo za povečanje zasedenosti nastanitvenih kapacitet v mladinskih hostlih, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj dejavnosti mladinskega dela in odpiralo nova delovna mesta za zaposlovanje mladih.

Projekt MCH turizem vključuje naslednje hostle: Mladinski hotel Ajdovščina, MC hostel Brežice, MCC Hostel – Hiša legend, Mladinski hotel Krško, Hostel Pekarna, Marenberški mladinski hotel, Mladinski hotel Punkl, Mladinsko prenočišče Šmartno ob Paki, Mladinski center Trbovlje, Mladinski hotel Velenje.

Naziv upravičenca: Zavod Mladinska mreža MaMa

Višina skupnih stroškov operacije: 221.033,65 eur

Javni viri financiranja: 198.411,65 eur

Trajanje operacije: 24.8.2012 – 24.8.2014

Kontakt: mch.marketing@mreza-mama.si

Projekt delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 4.1. prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa