Socialno vključevanje v mladinskih centrih

Projekt Socialno vključevanje v mladinskih centrih (Social Inclusion in Youth Centers) je 24 mesečni projekt, ki ga Mreža MaMa pripravlja v sodelovanju s partnerji iz Estonije (ANK), Latvije (Youth Leaders Coalition) in Nemčije (Jugendkulturundarbeit Oldenburg) in bo potekal od oktobra 2017 do septembra 2019.

V okviru projekta bomo izvedli študijski obisk z namenom ogleda dobrih praks, mednarodno usposabljanje za mladinske delavce, ki so odgovorni za razvoj programov v mladinskih centrih, kjer bodo razvijali programske vsebine in nacionalna usposabljanja, s katerimi bodo usposobljeni mladinski delavci prejeta znanja prenesli ostalim mladinskim delavcem. Projekt je osredotočen na razvijanje mladinskega dela in kvalitetno izvedbo programov ter projektov, financiran pa je s programom Erasmus+.

Namen projekta je razviti strateške usmeritve, ki bodo omogočile mladinskim centrom vpogled v programski razvoj na področju socialne vključenosti natančneje, kako iz projektnih vsebin razviti programske vsebine centrov, ki se nanašajo tako na redne vsebine programa kot tudi na upravljanje centrov.

Cilji projekta so:

  • Oblikovanje strategije za trajnostni pristop k socialni vključenosti v programih mladinskih centrov
  • Usposobiti programske mladinske delavce in vodje mladinskih centrov kako se soočati z izzivi socialne izključenosti mladih v lokalni skupnosti

Skozi projekt bomo razvijali vsebine in tudi konkretne programe mladinskih centrov, ki bodo izdelani na podlagi razvite metodologije in bodo kot take del praktičnega vidika smernic. Znanje tekom projekta nam bo omogočilo, da odgovorimo na stanje mladinskih centrov in njihovih programov s strateškimi usmeritvami, ki bodo služile kot pomoč pri razvijanju programov mladinskih centrov in tudi mladinskih centrov kot vključujočih se organizacij (razvijanje programov za in z mladimi, ki jim grozi ali so socialno izključeni).

Strateške usmeritve za mladinske centre na področju socialnega vključevanja bodo predstavljene različnim deležnikom v okviru multiplikacijskih dogodkov v partnerskih državah z namenom pridobitve odzivov za možne izboljšave in adaptacije le teh. S strateškimi smernicami bodo krepili razvoj mladinskih centrov in tudi ostalih deležnikov, saj bodo lahko uporabne za različne organizacije, ki delujejo na področju socialnega vključevanja.

Z izvedbo usposabljanj in študijskim obiskom ter delom usposobljenih programskih delavcev v centrih bomo lahko razvili konkretne programe, ki nam bodo omogočili razvoj usmeritev in načrt z delom, ki bodo izvedljivi v vseh treh sodelujočih državah.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa