Sodelujte pri prenovi priporočil EU za mobilnost mladih prostovoljcev

Evropska komisija namerava pregledati politični okvir o mobilnosti mladih prostovoljcev in čezmejnih solidarnostnih dejavnostih. To bo mladim v Evropi omogočilo, da v celoti izkoristijo priložnosti programa Evropske solidarnostne enote in sodelujejo v čezmejnih solidarnostnih dejavnostih. Pri pripravi te pobude je Komisija izvedla študijo in oblikovala strokovno skupino za zbiranje dokazov in spoznanj o ovirah, izzivih, potrebah in priložnostih na področju “čezmejne solidarnosti”.

Sedaj želi zbrati tudi mnenja državljanov in zainteresiranih strani, da bi lažje ugotovila morebitne vrzeli, oblikovala ustrezne rešitve in izpolnila zahteve hitro razvijajočega se okolja. V ta namen vabi vse zainteresirane posameznike in organizacije, da sodelujejo v odprtem javnem posvetovanju in izrazijo svoja stališča, ki bodo neposredno vključena v novi politični okvir.

Obdobje za povratne informacije bo trajalo tri mesece – od 28. aprila do 21. julija 2021.

Vključite se lahko tukaj.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa