Solidarnostni projekti za mlade v programu ESE

Vse članice Mreže MaMa spodbudujamo k prijavi projektov v program Evropska solidarnostna enota, ki predstavlja možnost pridobivanja in izpopolnjevanja kompetenc in znanj mladih, za vas kot mladinski center pa je to odlična priložnost, da s svojimi projekti, v okviru programa, zagotovite razvoj in kakovost mladinskega dela v vaši lokalni skupnosti. Z vključitvijo v program boste pomagali mladim pri uresničevanju njihovih prizadevanj za bolj vključujočo družbo in jim dali možnost za uresničitev njihovih idej in pričakovanj.

Rok za prijave projektov je 16.10.2018, vse dodatne informacije in razpisna dokumentacija pa so vam na voljo na spletni strani Nacionalne agencije MOVIT.

»Evropska solidarnostna enota je nov program, ki ga MOVIT, Nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, v Sloveniji in Nacionalna agencija programa Evropska solidarnostna enota začenja sedaj. Gre za nov pravni okvir, ki omogoča ustanovitev novega programa. Prvi prijavni rok je 16.10., Solidarnostna enota kot program pa omogoča mladim od 18-30 let da se udejstvujejo v prostovoljskih aktivnostih ali da gredo na pripravništva oziroma zaposlitve oziroma da, v okviru lokalnih skupnosti, ustvarjajo solidarnostne projekte.« Uroš Skrinar, direktor MOVIT

Več o Evropski solidarnosti enoti

Kot ste že seznanjeni je Evropski parlament na rednem septembrskem zasedanju potrdil pravno podlago programa Evropska solidarnostna enota (ESE), v katerem bo do leta 2020 na voljo dobrih 375 milijonov evrov za projekte na področjih prostovoljstva, pripravništev in zaposlovanja.

Program Evropska solidarnostna enota združuje mlade in spodbuja njihova prizadevanja pri gradnji bolj vključujoče družbe in podpiranja ranljivih skupin ljudi. Mladim, ki želijo pomagati, se učiti in razvijati nudi navdihujoče in močne kompetence, ki jih bodo lahko uporabili tudi v prihodnje.

Evropska solidarnostna enota: Solidarnostni projekti

Solidarnostni projekti so zelo pomembne nacionalne aktivnosti programa ESE, ki mladim, starim od 18 do 30 let, nudijo priložnost za razvoj in uresničevanje pobud preko izvajanja aktivnosti za graditev večje solidarnosti v njihovih lokalnih okoljih.  V celotnem projektnem ciklu, trajajočem od 2 do 12 mesecev, aktivno sodeluje najmanj 5 mladih, ki v okviru organizacij ali neformalne skupine prevzemajo odgovornost ter zavezo za uresničevanje projektnega načrta z namenom prinašanja pozitivnih sprememb v lokalnem okolju. V projektnih aktivnostih lahko sodeluje tudi večje število mladih. Projekt naj ima jasno določeno tematiko, ki jo imajo namen mladi raziskovati, vezano na potrebe v lokalni skupnosti z namenom večanja solidarnosti. Pomembno je, da dobro zastavijo cilje projekta, odsevajoč evropske vrednote in prednostna področja,  katere bodo uresničevali preko izvajanja konkretnih aktivnosti v lokalnih okoljih.

Glavni izvajalci solidarnostnih projektov so mladi, ki so projekt zasnovali ter si v projektu natančno razporedijo vloge in zadolžitve, poskrbijo za učinkovito koordinacijo med udeleženci ter opredelijo količino časa, ki ga potrebujejo za izvajanje načrtovanih aktivnosti z namenom uresničitve načrtovanih projektnih ciljev. Mladi preko izkušnje neformalnega učenja krepijo osebni razvoj, družbeno angažiranost, aktivno državljanstvo in duh podjetništva, posebej socialnega, za dobrobit kvalitete bivanja v skupnosti in večanja civilno družbenih iniciativ. Aktivno delovanje mladih v solidarnostnem projektu mladim omogoča realizacijo njihovih idej, preizkušanje novih možnosti, premagovanje izzivov in prevzemanje odgovornosti za izvedbo načrtovanega, kar se nemalokrat izkaže kot velik vpliv na njihovi (poklicni) življenjski poti, bodisi preko ustanovitve organizacije ali/in vstopanja posameznika v mednarodne učne mobilnosti, posebno programa Evropska solidarnostna enota.  Vsekakor imajo mladi skozi solidarnostni projekt priložnost postati pobudniki smiselnega povezovanja organizacij v lokalnem okolju. Še posebno se spodbuja, da se preko tovrstnih projektov naslavlja vključevanja ranljivih skupin v družbo.

V solidarnostnih projektih je zelo pomemben proces učenja mladih, ki skozi izvajanje celotnega projektnega ciklusa in prepoznavanje naučenega krepijo svoje spretnosti. Mladi lahko v projektu sodelujejo z inštruktorjem kar morajo jasno časovno količinsko in vsebinsko opredeliti že ob prijavi projekta. Inštruktor lahko predstavlja vir informacij in izkušenj, v smislu morebitne usmeritve pri procesih načrtovanja, izvajanja in evalvacije projekta in podpore pri ozaveščanju učnih učinkov glede na izražene potrebe skupine. Vsekakor pa ni v vlogi projektnega vodje, svetovalca, člana skupine ali zakonitega zastopnika organizacije.

Pogoji sodelovanja (merila upravičenosti):

Kdo lahko sodeluje: skupina najmanj 5 mladih (18–30 let) ali več, ki morajo biti pred projektno prijavo registrirani na Portalu ESE.

Prijavo projekta Nacionalni agenciji lahko v imenu mladih odda organizacija (javna ali zasebna) v vlogi administrativne podpore.

Datum začetka projekta: med 1. 1. 2019 in 31. 5. 2019

Trajanje projekta: 2–12 mesecev

Rok za prijavo: 16. oktober 2018 do 12:00

Finančni prispevek v Solidarnostnih projektih:

Stroški upravljanja projekta: 500 EUR/mesec

Stroški podpore inštruktorja (po potrebi): 137 EUR/dan skupno največ 12 dni

Izredni stroški (po potrebi): stroški podpore vključevanja mladih z manj priložnostmi

Dodatne informacije v Vodniku po programu Evropska solidarnostna enota.

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa