Sovražni govor ni mnenje!

10. december vsako leto obeležujemo kot Svetovni dan človekovih pravic, v spomin na sprejetje Splošne deklaracije človekovih pravic, ki jo je Generalna skupščine OZN sprejela leta 1948.

Splošno deklaracijo človekovih pravic je 10. decembra 1948 z resolucijo št. 217 A (III) sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov.

Izrednega pomena je prvi člen, ki navaja: “Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje.” Kadar pride do odstopanja tega pravila, je samo vprašanje časa, kdaj bo prišlo do upora, ki se na družbeni ravni dostikrat pričnejo z demonstracijami.

V 2. členu navaja: “Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, ki so razglašene s to Deklaracijo, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino.”

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa