SPIRIT Slovenija v 2015 s programom Izzivi mladim

Javna agencija SPIRIT Slovenija v januarju 2015 pričenja z izvajanjem novega programa »Izzivi mladim«, katerega namen je mladim povečati zaposljivost, podjetjem pa ponuditi sveže, inovativne rešitve za njihove izzive. Program bi naj predstavljal podlago za sistematično spodbujanje sodelovanja mladih s podjetji, tako bi naj mlade med 15. in 29. letom starosti spodbudili k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti ter razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na njihov nadaljnji osebni in poklicni razvoj.

Delavnice naj bi tekom leta izvajali po celotni Sloveniji, prva pilotna izvedba pa bo v začetku leta 2015. Uvodno srečanje za podjetja je potekalo 6. januarja 2015, na katerem so bile podjetjem predstavljene metode dela. Tekom srečanja so pod strokovnim vodstvom definirali konkretne izzive.

Prvi del delavnice za mlade bo potekal v četrtek in petek, 22. in 23.1.2015, nato pa se bodo do petka, 30.1.2015, ko bo potekal zaključni del s pripravo in predstavitvijo poslovnih modelov. Mladi se bodo na delavnicah ukvarjali z dejanskimi izzivi podjetij in z iskanjem svežih, inovativnih rešitev pridobivali nova znanja, praktične izkušnje in spretnosti ter imeli možnost navezati stik s podjetji, ki lahko v prihodnje postanejo njihovi delodajalci.

Mladi s sodelovanjem v projektu pridobijo:

· Reševanje konkretnih izzivov prihodnosti, izkustveno učenje in usposabljanje za razvoj poslovnih modelov, inoviranje in predstavljanje konceptov,

· mreženje z ostalimi udeleženci, predvsem pa s potencialnimi bodočimi delodajalci,

· strokovno mentorstvo.

Sodelujoča podjetja bodo z vključevanjem mladih v reševanje svoje problematike, ki prinašajo novo energijo, svež pogled in neobremenjeno ustvarjalnost in podjetnost, prišla do povsem novih rešitev, obenem pa na ta način mlade tudi preizkusila pred morebitnim dolgoročnejšim sodelovanjem.

Vabimo vas, da posredujete in širite informacijo o programu »Izzivi mladim«, preko katerega se lahko dijaki, študenti, iskalci prve zaposlitve, brezposelni, skratka vsi mladi med 15. in 29. letom, aktivno udeležijo in nadgradijo lastno podjetniško žilico. Udeležba je za vse udeležence programa brezplačna.

Več informacij o samem projektu in prijava za sodelovanje na www.mladimsedogaja.si.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa