Spodbude mladim do konca 2015

Na 6. sestanku delovne skupine za spremljanje izvajanja Jamstva za mlade so med drugim potrdili sklep, da mladinske organizacije in MDDSZ do konca leta 2015, ko se izteka obdobje veljavnosti interventnega ukrepa oprostitve plačila prispevkov, intenzivneje izvajajo promocijo tega ukrepa v javnosti in pri delodajalcih.

V skladu s tem sprejetim sklepom smo odločili, da vas opomnimo na podrobnosti iz naslova interventnega ukrepa oprostitve plačila prispevkov. Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva je namreč uvedel začasno spodbudo za zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki jo je mogoče uveljavljati do izteka leta 2015. Na podlagi omenjenega zakona delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposli(l) osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.

Od uveljavitve možnosti koriščenja navedene spodbude za zaposlovanje v letu 2013 do izteka meseca julija 2015 (izplačilo plač junij 2015, podatki FURS) je navedeno spodbudo uveljavljalo 2.880 delodajalcev za 3.775 zaposlitev mlajših brezposelnih oseb(od tega 59 % moških in 41 % žensk). Starostna struktura kaže, da je 75 % vseh brezposelnih mladih, ki so jih delodajalci zaposlili ob hkratnem uveljavljanju te spodbude, starih med 25 in 29 let.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa