Sporazum Združenja SAZAS – Mreže MaMa za obdobje 2014-15

Konec leta 2013 sta Mreža MaMa in Združenje SAZAS podpisala SKUPNI SPORAZUM O UPORABI GLASBENIH AVTORSKIH DEL IZ REPERTOARJA ZDRUŽENJA SAZAS V OBLIKI JAVNEGA IZVAJANJA GLASBE V ORGANIZACIJI MLADINSKIH CENTROV, ki velja za leti 2014 in 2015.

Bistvenih sprememb sporazum ne prinaša, nekaj razlik pa je vseeno. Verjetno najpomembnejša za članice je, da se v 4 členu (obračun avtorskega honorarja), v točki 2 – Osnova se v primeru pravočasne, pravilne in popolne dostavitve vseh potrebnih oz. obveznih podatkov (obrazec SAZAS-1 in obrazec SAZAS-3) zniža za 10%. V sporazumu, ki je veljal do 31.12.2013 je to znižanje bilo 20%, a žal drugačnega dogovora z Združenjem SAZAS nismo uspeli skleniti.

Na podlagi Sporazuma, je Združenje SAZAS članicam Mreže MaMa, ki imajo zaprte vse obveznosti do Združenja SAZAS iz preteklih let, že posredovalo na elektronske naslove, nove individualne pogodbe ter navodila za nemoteno delovanje naprej.

Članicam Mreže MaMa, ki odprtih zadeve niste zaprli, individualne pogodbe (še) niso bile posredovane in tako ne boste upravičeni do koristi, ki izhajajo iz Sporazuma. Po ureditvi odprtih zadev, pa boste takoj upravičeni do individualne pogodbe na podlagi Sporazuma, vendar boste morali sami zaprositi za novo individualno pogodbo.

Za pravilno izvajanje sporazuma, bo Mreža MaMa v sodelovanju z Združenjem SAZAS pripravila delavnico, na kateri bodo predstavniki SAZAS podrobno predstavili nov Sporazum in odgovorili na vsa vaša vprašanja. Delavnico načrtujemo v okviru marčevskega dvodnevnega Kluba Mreže MaMa, ki bo 6. in 7. marca. Več informacij o temah Kluba MaMa ter sklicu, boste članice prejele, podrobnejši program pa bomo posredovali naknadno, ko uskladimo program in prejmemo potrditve vseh sodelujočih.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa