SPOROČILO ZA JAVNOST-Mreža MaMa in mednarodni dan mladih

LJUBLJANA, 11.08.2016 – Zavod Mladinska mreža MaMa je nevladna mrežna organizacija, ki združuje 45 mladinskih centrov iz vse Slovenije. Mladinski centri, ki so naše članice so vsakodnevno v stiku z mladimi, s katerimi v mladinskih centrih oblikujejo različne mladinske projekte, za pridobivanje neformalnih izkušenj in večjo avtonomijo mladih.

S tem namenom ob mednarodnem dnevu mladih s strani Mreže MaMa sporočamo, da smo v 10 letnem delovanju skupaj z mladinskimi centri organizirali različne projekte namenjene mladim, skozi katere pridobivajo izkušnje za večjo zaposljivost in vključevanje v družbo. Prav tako bomo do konca leta 2016 izpeljali še več projektov, veznih na mlade in vsem mladim ob tem dnevu sporočamo, da so vabljeni, da se vključijo v naše projekte in da nas spremljalo. V načrtu imamo projekt Strukturiranega dialoga – Za družbene spremembe, Skupinski EVS – Pozdravimo strpnost, Mladinska akademija za mlade z manj priložnostmi, Junaki zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost in projekt aktivnega državljanstva za zaposlovanje mladih, za katerega smo oddali prijavo na Urad RS za mladino. Ob mednarodnem dnevu mladih pa si preberite tudi na portalu mlad.si, ki ga Mreža MaMa že četrto leto zapovrstjo urednikuje in s tem skrbi za informiranje mladih in mladinskega sektorja.

V letošnjem letu imamo do konca leta v načrtu izpeljati več projektov sklopu programa Erasmus+ Mladi v akciji, s katerimi odgovarjamo na družbene potrebe mladih. Projekt strukturiranega dialoga je projekt med mladimi in oblikovalci politik, ki smo ga poimenovali, Za družbene spremembe, ki temelji na promociji vrednot aktivnega državljanstva in bo zasledoval tri ključne teme evropskega cikla strukturiranega dialoga za vključujočo Evropo na podlagi strpnosti in raznolikosti. Pri tem se bomo osredotočili na tri ključne teme in sicer podjetništvo in ustvarjanje novih delovnih mest, zaposlovanje mladih in vključevanje vseh mladih v družbene procese v raznoliki, povezani in vključujoči družbi. Aktivnosti za mladinske delavce in mlade se bodo pričele v mesecu septembru z usposabljanjem ter posvetovanjem v tednu mladinskih centrov od 18. do 25.9., nadaljevale pa z nacionalno konferenco v mesecu novembru.

V mesecu septembru (z začetkom 26.09.2016) bomo gostili tudi skupinski projekt evropske prostovoljne službe – Pozdravimo strpnost (Say hello to tolerance) in tako gostili 16 mladih iz 7 držav EU in Turčije. Prav tako projekt, ki deluje v sklopu programa Erasmus + Mladi v akciji, pa je projekt strateškega partnerstva Mladinska akademija (Youth workers academy), kjer gre za izobraževalno strateško partnerstvo, katerega produkt bo oblikovanje kurikuluma in priročnikov za mladinske delavce na področju dela z mladimi s posebnimi potrebami. Kurikulum bo vseboval modele za delo z LGBT mladino, mladi, ki prihajajo iz socialno depriviligiranih okolij s poudarkom na beguncih, gibalno oviranimi mladimi in gluho in naglušno mladino. V projekt mladinske akademije so vključeni strokovnjaki iz mladinskega področja iz Turčije, Hrvaške, Romunije in Slovenije.

Do konca leta bomo skupaj z Zvezo Svobodnih sindikatov Slovenije izpeljali v okviru projekta Junaki zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost, več dogodkov v mladinskih centrih, ki bodo namenjeni ozaveščanju mladih o ukrepih sheme Jamstva za mlade. Več o projektu tukaj.

Že četrto leto zapored Mreža MaMa tudi urednikuje portal mlad.si in skrbi za informiranje mladih in mladinskih organizacij. Vabimo vas k branju in seznanjanju z akcijo, ki jo pričenjajo z nacionalnimi mladinskimi organizacijami.

V letošnjem letu pa smo na Mreži MaMa v prvi polovici leta 2016 prvič v Sloveniji za mlade razvili mobilno aplikacijo za pametne telefone, preko katere lahko mladi sledijo dogodkom v mladinskih centrih. Aplikacija mladim nudi več informacij o dogodkih v mladinskih centrih ter jih obvešča o možnostih vključitve v aktivnosti. Testna faza aplikacije počasi prehaja h koncu, poleg mobilne aplikacije za Androide pa bo v letu 2016 le ta dostopna tudi za uporabnike Apple mobilnih naprav.

Dodatne informacije: Maja Hostnik, direktorica Mreža MaMa, 041 804 069, maja.hostnik@mreza-mama.si

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa