Sprejet je prvi nacionalni program za mladino

Državni zbor Republike Slovenije je v četrtek, 24. oktobra 2013 z veliko večino sprejel Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (v nadaljevanju ReNPM).

Temeljni cilj ReNPM je zagotoviti bolj pregleden in med posameznimi resorji usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi, obenem pa omogočiti, da se učinke posameznih sektorskih politik tudi spremlja in meri. Posledično bo omogočeno lažje in na vladni ravni enotno odzivanje na probleme.

Dodana vrednost ReNPM je njena horizontalna narava, saj združuje ukrepe na področjih, ki so v pristojnosti različnih ministrstev. Omogočila bo, da se mladi in področja, ki mladino ključno zadevajo, ustrezno umestijo na dnevni red političnega odločanja in v vidno polje širše javnosti. Podobne strateške dokumente pozna večina držav članic EU.

Sprejemu ReNPM sledi priprava izvedbenega načrta, ki bo usklajen s proračunskim obdobjem in sredstvi, ki bodo namenjena za posamezne ukrepe.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa