Sprejeti dokumenti na področju mladine – predsedovanje Slovenije Svetu EU

Predsedovanje pod sloganom Skupaj. Odporna. Evropa. je na področju mladine vodil Urad RS za mladino (URSM). Glavna tema predsedovanja Slovenije na področju mladine so bili državljanski prostori, ki mladim omogočajo aktivno participacijo v družbi.

URSM je v času predsedovanja izpeljal več aktivnosti v sodelovanju z različnimi deležniki. Med njimi je bila največja Evropska mladinska konferenca ter Srečanje generalnih direktorjev za mladino. Ključen del predsedovanja so dokumenti, ki jih je bilo
potrebno uskladiti z vsemi državami članicami EU. Ključni dokumenti za prihodnost mladine in mladinskega sektorja so bili usklajeni na delovnih skupinah za mladino, sprejeli pa so jih ministri držav članic EU, 29. novembra na Svetu Ministrov EU.

Vse sprejete najdete na spodnji povezavi.

Sprejeti dokumenti v času slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa