SPREMEMBA: BELEŽENJE PROSTOVOLJSKIH UR TER POROČANJE

Lani sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prostovoljstvu (ZProst-A) določa, da se lahko na podlagi posebnih prostovoljskih programov organizirano prostovoljstvo izvaja tudi v osebah javnega prava ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno, če so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom (vpisnik). Pravne osebe s prostovoljskim programom se morajo pisno priglasiti v vpisnik v roku 30 dni po sprejetju posebnega prostovoljskega programa. Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik, morajo na enotno predpisanem obrazcu pripraviti poročilo o prostovoljstvu, ki ga skupaj s podatki iz letnega poročila predložijo AJPES.

V kolikor torej mladinski centri izpolnjujejo pogoje za organizirano prostovoljstvo in sprejmejo prostovoljski program, se morajo priglasiti v vpisnik in za leto 2016 poročati podatke o opravljenem prostovoljskem delu sami. Obrazec Poročilo o prostovoljstvu namreč za leto 2016 zaradi letos sprejetih sprememb Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku, ne bo več omogočal poročanja podatkov o prostovoljskem delu, opravljenem v javnih zavodih.

Mreža MaMa za organizacije – javne zavode torej za leto 2016 ne more oddati poročila. Za dodatno oporo in pomoč pri vpisu v vpisnik ter tehnično pomoč pri pripravi poročila pa smo vam seveda še vedno na voljo. Pomembno je, da se v vpisnik pri AJPESu vpišete v tem koledarskem letu. V kolikor potrebujete podporo ali dodatno razlago pa se lahko obrnete na laura.krancan@mreza-mama.si.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa